Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 221. zk.), 2012ko azaroaren 15a, osteguna

Sumario n.º 221, jueves 15 de noviembre de 2012


XEDAPEN OROKORRAK

HERRIZAINGO, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE INTERIOR, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak
HERRIZAINGO, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE INTERIOR, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

BESTELAKO XEDAPENAK

JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA

OTRAS DISPOSICIONES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AUZITEGI NAGUSIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO

GIPUZKOAKO PROBINTZIA AUZITEGIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GIPUZKOA

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 5 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 5 DE BILBAO

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 6 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 6 DE BILBAO

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 9 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 9 DE BILBAO

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁNGO INSTRUKZIOKO 5 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁNGO LEHEN AUZIALDIKO 8 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 8 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

VITORIA-GASTEIZKO LEHEN AUZIALDIKO 2 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 2 DE VITORIA-GASTEIZ

IRAGARKIAK

Pribatuen iragarkiak
AZKAR LAN S. COOP.

ANUNCIOS

Anuncios particulares
AZKAR LAN S. COOP.

GOIMEK, S. COOP. ETA DOIKI, S. COOP.

GOIMEK, S. COOP. Y DOIKI, S. COOP.
Euskadi, bien común