Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 171. zk.), 2012ko irailaren 3a, astelehena

Sumario n.º 171, lunes 3 de septiembre de 2012


XEDAPEN OROKORRAK

JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA

DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Oposaketak eta lehiaketak
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

Oposiciones y concursos
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Prestatu eta trebatzeko ikastaroak
HERRIZAINGO SAILA

Cursos de formación y perfeccionamiento
DEPARTAMENTO DE INTERIOR

BESTELAKO XEDAPENAK

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

BIZKAIKO PROBINTZIA AUZITEGIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA

BARAKALDOKO LEHEN AUZIALDIKO 3 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 3 DE BARAKALDO

IRAGARKIAK

Beste iragarki ofizial batzuk
MOLINILLAKO ADMINISTRAZIO BATZARRA

ANUNCIOS

Otros anuncios oficiales
JUNTA ADMINISTRATIVA DE MOLINILLA

ZERGA ADMINISTRAZIOKO ESTATUKO AGENTZIA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ORDEZKARITZA BEREZIA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. DELEGACIÓN ESPECIAL DEL PAÍS VASCO

Pribatuen iragarkiak
FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA

Anuncios particulares
FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA
Euskadi, bien común