Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 41. zk.), 2012ko otsailaren 27a, astelehena

Sumario n.º 41, lunes 27 de febrero de 2012


    Bestelako formatuak:
  • PDF

XEDAPEN OROKORRAK

Herrizaingo Saila

DISPOSICIONES GENERALES

Interior

Gipuzkoako Foru Aldundia

Diputación Foral de Gipuzkoa

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Euskal Herriko Unibertsitatea

AUTORIDADES Y PERSONAL

Universidad del País Vasco

BESTELAKO XEDAPENAK

Jaurlaritzaren Lehendakaritza

OTRAS DISPOSICIONES

Presidencia del Gobierno

Herrizaingo Saila

Interior

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila

Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca

Euskal Herriko Unibertsitatea

Universidad del País Vasco

Deustuko Unibertsitatea

Universidad de Deusto

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

Bergarako Lehengo Auzialdiako eta Instrukzioko 3 ZK-ko Zuzeneko Laguntza Emateko Unitate Prozesala

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Unidad Procesal de Apoyo Directo de Primera Instancia e Instrucción N.º 3 de Bergara

Bilboko Lehen Auzialdiko 2 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 2 de Bilbao

Bilboko Lehen Auzialdiko 7 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 7 de Bilbao

Bilboko Lehen Auzialdiko 11 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 11 de Bilbao

Donostia-San Sebastiángo Instrukzioko 5 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Instrucción N.º 5 de Donostia-San Sebastián

Irungo Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 3 Zenbakiko Zuzeneko Laguntza Emateko Unitate Prozesala

Unidad Procesal de Apoyo Directo de Primera Instancia e Instrucción N.º 3 de Irun

Tolosako Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1 Zenbakiko Zuzeneko Laguntza Emateko Unitate Prozesala

Unidad Procesal de Apoyo Directo de Primera Instancia e Instrucción N.º 1 de Tolosa

IRAGARKIAK

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila

ANUNCIOS

Industria, Innovación, Comercio y Turismo

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila

Empleo y Asuntos Sociales

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila

Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca

Uraren Euskal Agentzia

Agencia Vasca del Agua
Euskadi, bien común