Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

244. zk., 2022ko abenduaren 23a, ostirala

N.º 244, viernes 23 de diciembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
5528
5528

EBAZPENA, 2022ko azaroaren 30ekoa, Kulturako sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita ikus-entzunezkoen arloko proiektuak garatzeko dirulaguntzetarako deialdia egiten duen Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko maiatzaren 25eko Aginduaren babesean emandako dirulaguntzen zerrenda.

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2022, del Viceconsejero de Cultura, por la que se hace pública la relación de ayudas concedidas al desarrollo de proyectos audiovisuales al amparo de la Orden de 25 de mayo de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se convoca la concesión de ayudas al desarrollo de proyectos audiovisuales.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

1.– 2022ko ekainaren 8an argitaratu zen EHAAn Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko maiatzaren 25eko Agindua, 2022. urtean ikus-entzunezkoen arloko proiektuak garatzeko dirulaguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egiten duena.

1.– Con fecha 8 de junio de 2022 se publicó en el BOPV la Orden de 25 de mayo de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca el régimen de concesión de subvenciones, en el ejercicio 2022, al desarrollo de proyectos audiovisuales.

2.– 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.2 artikuluan ezarritakoaren arabera (1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena), laguntzak emateari eta aldatzeari buruzko ebazpenak, kasuan kasuko laguntzak arautzen dituzten arauek besterik esaten ez badute behintzat, EHAAn argitaratu beharko dira.

2.– De conformidad con el artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, que señala que se publicarán en el BOPV las resoluciones de concesión y sus modificaciones, salvo que las normas reguladoras de las ayudas y subvenciones correspondientes establezcan otra forma.

Horiek horrela izanda, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitara ematea, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko maiatzaren 25eko Aginduaren arabera, onuradun izan direnen zerrenda eta emandako dirulaguntzak (I. eranskina), ukatu diren eskabideak (II. eranskina) eta artxibatu diren eskabideak (III. eranskina).

Primero.– Hacer pública la relación de las ayudas y personas beneficiarias (Anexo I), junto con la relación de solicitudes denegadas (Anexo II) y las archivadas (Anexo III) referida a la Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística de 25 de mayo de 2022.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea, jendeak horren berri izan dezan.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko azaroaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de noviembre de 2022.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común