Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

243. zk., 2022ko abenduaren 22a, osteguna

N.º 243, jueves 22 de diciembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
5502
5502

EBAZPENA, 2022ko abenduaren 9koa, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren zuzendariarena, zeinaren bitartez ebatzi egiten baita Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriek eta tokiko gainerako erakundeek memoria demokratikoa berreskuratzeko proiektuak egiteko 2022ko dirulaguntzen deialdia.

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2022, de la Directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de recuperación de la memoria democrática, desarrollados por municipios y demás entidades locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el año 2022.

Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren zuzendariaren 2022ko uztailaren 6ko Ebazpenaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriek eta tokiko gainerako erakundeek memoria demokratikoa berreskuratzeko dituzten proiektuak diruz laguntzeko deialdia egin zen 2022rako.

Por Resolución de 6 julio de 2022, de la Directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, se convocaron las ayudas destinadas a subvencionar la realización de proyectos de recuperación de la memoria democrática, desarrollados por municipios y demás entidades locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el año 2022.

Ebazpen horren 13. artikuluan izendatutako epaimahai kalifikatzaileak dirulaguntzak emateko egindako proposamena aztertuta, honako hau

A la vista de la propuesta de la concesión de las subvenciones efectuada por el Tribunal Calificador, designado al efecto por el artículo 13 de la referida Resolución de convocatoria,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– I. eranskinean zerrendatutako erakundeak aurkeztutako eskaeretan atzera egitea onartzea.

Primero.– Aceptar el desistimiento de las solicitudes presentadas por la entidad relacionadas en el Anexo I.

Bigarrena.– II. eranskinean zerrendatutako erakundeek aurkeztutako eskabideak ez onartzea, eranskinean bertan adierazten diren arrazoiengatik.

Segundo.– Inadmitir las solicitudes presentadas por las entidades relacionadas en el Anexo II, por las razones que se indican en el mismo.

Hirugarrena.– III. eranskinean zerrendatzen diren erakundeei esleitzea memoria demokratikoa berreskuratzeko proiektuak egiteko laguntzak, aipatutako eranskinean zehazten diren zenbatekoen arabera.

Tercero.– Adjudicar las ayudas para la realización de proyectos de recuperación de la memoria democrática a las entidades que se relacionan en el Anexo III, por las cuantías que se determinan en el citado anexo.

Laugarrena.– Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko lehendakariari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera.

Cuarto.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la presidencia del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Bilbao, 2022ko abenduaren 9a.

En Bilbao, a 9 de diciembre de 2022.

Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren zuzendaria,

La Directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos,

MIREN AINTZANE EZENARRO EGURBIDE.

MIREN AINTZANE EZENARRO EGURBIDE.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común