Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

221. zk., 2022ko azaroaren 18a, ostirala

N.º 221, viernes 18 de noviembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
5004
5004

EBAZPENA, 2022ko azaroaren 11koa, Gazteriako zuzendariarena. Honen bidez, jendaurrean jartzen da 2022. urtean zer diru-kopuru eta nori eman zaion Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2022ko apirilaren 27ko Aginduaren babesean, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeei dirulaguntzak emateko araubidea ezartzen baita, 2022. urtean honako jarduera hauek sustatzeko: diagnostiko-azterketak egitea, gazte-emantzipazioko planak eta gazte-planak egitea, plan horien jarraipena edo ebaluazioa egitea, eta toki-mailako beste ekimen batzuk egitea edo horiek sistematizatu eta ebaluatzea, baldin eta horien helburua gazteen emantzipazio-prozesuan laguntzea bada.

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2022, de la Directora de Juventud, por la que se hace público el importe finalmente destinado y la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 27 de abril de 2022, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones a entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para impulsar, en el año 2022, la realización de estudios de diagnóstico, la elaboración de planes de emancipación juvenil y planes jóvenes, el seguimiento o evaluación de tales planes y la realización o la sistematización y evaluación de otras iniciativas de ámbito local que tuvieran como objeto propiciar el proceso de emancipación de las personas jóvenes.

Gazteriako zuzendariaren ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu behar da, horixe xedatzen baitu 2022ko apirilaren 27ko Aginduaren 17.4 artikuluak.

Considerando que, a tenor del artículo 17.4 de la Orden de 27 de abril de 2022, la Resolución de la Directora de Juventud se deberá publicar en el Boletín Oficial del País Vasco.

Ondorioz, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2022ko apirilaren 27ko Aginduaren babesean 2022. urtean onartu diren dirulaguntzen eta onuradunen zerrenda argitaratzea. eranskinean daude jasota.

Artículo 1.– Hacer pública, según consta en el anexo a la presente, la relación de las subvenciones y entidades beneficiarias, durante el año 2022, de la referida Orden de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de 27 de abril de 2022.

2. artikulua.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea, denak jakinaren gainean egon daitezen.

Artículo 2.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento, en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko azaroaren 11.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de noviembre de 2022.

Gazteriako zuzendaria,

La Directora de Juventud,

MIREN SARATXAGA DE ISLA.

MIREN SARATXAGA DE ISLA.

ERANSKINA
ANEXO
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común