Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

208. zk., 2022ko urriaren 31, astelehena

N.º 208, lunes 31 de octubre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
4678
4678

EBAZPENA, 2022ko urriaren 17koa, Gazteriako zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren «Auzolandegiak» programako 2022ko plazen esleipenen zerrenda ezagutzera ematen duena.

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2022, de la Directora de Juventud, por la que se hace pública la adjudicación de plazas del programa «Auzolandegiak», de campos de voluntariado juvenil de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, del año 2022.

2022ko martxoaren 28an argitara eman zen EHAAn Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2022ko martxoaren 10eko Agindua, 2022. urtean Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren «Auzolandegiak» programako plazak deitzeko dena.

Con fecha 28 de marzo de 2022 se publicó en el BOPV la Orden de 10 de marzo de 2022, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se convocan plazas del programa «Auzolandegiak», de Campos de Voluntariado Juvenil de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en 2022.

Gazteria Zuzendaritzak agindu horren 9. artikuluan ezarritakoa betez esleitu ditu «Auzolandegiak» programako plazak. Esleipenen berri pertsona interesdunei jakinarazi zaie.

La Dirección de Juventud ha adjudicado las plazas del programa «Auzolandegiak» cumpliendo lo establecido en el artículo 9 de la citada Orden. Las adjudicaciones han sido notificadas, en cada caso, a las personas interesadas.

Aginduaren 9. artikuluan bertan xedaturikoari jarraituz, «Auzolandegiak» programako plazen esleipenen zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, guztiek horren berri izan dezaten.

De conformidad, igualmente, con lo dispuesto en el artículo 9 de la citada Orden, la relación de adjudicaciones de plazas del programa «Auzolandegiak» será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, a los efectos de su general conocimiento.

Ondorioz, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Argitara ematea Euskal Erkidegoko Administrazioaren «Auzolandegiak» programako 2022ko plaza-esleipenen zerrenda, guztiek ezagut dezaten (ikus Eranskina). «Auzolandegiak» programako plazen 2022ko deialdia Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2022ko martxoaren 10eko Aginduaren bidez arautu da (2022ko martxoaren 28ko EHAA, 62. zk.).

Hacer pública, a los efectos de general conocimiento, la relación, contenida en el anexo, de adjudicaciones de plazas del programa «Auzolandegiak», de campos de voluntariado juvenil de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en 2022. La convocatoria de las plazas del programa «Auzolandegiak» ha sido regulada por la Orden de 10 de marzo de 2022, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales (BOPV n.º 62 de 28 de marzo de 2022).

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urriaren 17a.

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de octubre de 2022.

Gazteriako zuzendaria,

La Directora de Juventud,

MIREN SARATXAGA DE ISLA.

MIREN SARATXAGA DE ISLA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común