Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

195. zk., 2022ko urriaren 11, asteartea

N.º 195, martes 11 de octubre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
4383
4383

EBAZPENA, 2022ko irailaren 19koa, Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasuneko zuzendariarena, zeinaren bidez ebazten baita bizikidetzaren eta giza eskubideen arloko proiektuak egiten dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko udalentzako eta gainerako toki-entitateentzako laguntzetarako deialdia.

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2022, de la Directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad, por la que se resuelve la convocatoria a municipios y demás entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que realicen proyectos en materia de convivencia y derechos humanos.

Apirilaren 24ko 57/2018 Dekretuaren bidez, bizikidetzaren eta giza eskubideen arloko proiektuetarako dirulaguntzak arautu ziren.

Por Decreto 57/2018, de 24 de abril, se regularon las ayudas destinadas a subvencionar proyectos en materia de convivencia y derechos humanos.

Giza Eskubideen, Biktimen eta Aniztasunaren zuzendariaren 2022ko apirilaren 6ko Ebazpenaren bidez, deialdia egin zen bizikidetzaren eta giza eskubideen arloko proiektuak egiten dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko udalentzako eta gainerako toki-entitateentzako laguntzetarako.

Mediante Resolución de 6 de abril de 2022, de la Directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad se convocaron las ayudas a municipios y demás entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que realicen proyectos en materia de convivencia y derechos humanos.

Deialdiaren ebazpeneko 7. artikuluarekin bat etorriz, horretarako izendatutako balorazio-batzordeak proposamen bat egin du dirulaguntzak emateko, eta, hori ikusita, hau

A la vista de la propuesta de la concesión de las subvenciones efectuada por la Comisión de Valoración, designada al efecto por el artículo 7 de la referida Resolución de convocatoria,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– I. eranskineko zerrendako erakundeen eskabideak baztertzea, eranskinean bertan adierazitako arrazoiengatik.

Primero.– Excluir las solicitudes presentadas por las entidades relacionadas en el Anexo I, por los motivos que se indican en el mismo.

Bigarrena.– II. eranskineko zerrendako erakundeei laguntzak esleitzea, eranskinean bertan adierazitako zenbatekoen arabera.

Segundo.– Adjudicar las ayudas a las entidades relacionadas en el Anexo II, por las cuantías que se determinan en el citado anexo.

Hirugarrena.– III. eranskineko zerrendako erakundeei laguntzak ukatzea, eranskinean bertan adierazitako arrazoiengatik.

Tercero.– Denegar las ayudas a las entidades que se relacionan en el Anexo III, por los motivos que se indican en el mismo.

Laugarrena.– Ebazpen honek ez dio administrazio-bideari amaira ematen, eta interesdunak gora jotzeko errekurtsoa jar diezaioke hierarkian gorago dagoen organoari, hilabeteko epean, hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoari jarraikiz.

Cuarto.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la presente publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko irailaren 19a.

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de septiembre de 2022.

Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasuneko zuzendaria,

La Directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad,

MÓNICA HERNANDO PORRES.

MÓNICA HERNANDO PORRES.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común