Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

185. zk., 2022ko irailaren 27a, asteartea

N.º 185, martes 27 de septiembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4176
4176

EBAZPENA, 2022ko irailaren 15ekoa, Kulturako sailburuordearena, 2022. urtean sormen artistiko eta kulturala bultzatzen duten kultura-gune independenteei zuzendutako dirulaguntzak jakinarazten dituena (Sorgune).

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2022, del Viceconsejero de Cultura, por la que se hace pública la relación de subvenciones, en el ejercicio 2022, a espacios culturales independientes que apoyan y fomentan la creación artística cultural (Sorgune).

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

1.– 2022ko ekainaren 8an, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko maiatzaren 24ko Agindua argitaratu zen EHAAn (110. zk.). Agindu horren bidez, kultura-sorkuntza babesten eta sustatzen duten kultura-gune independenteei 2022ko ekitaldian dirulaguntzak emateko araubidea ezarri eta deialdia egiten da (Sorgune).

1.– El 8 de junio de 2022 se publicó en el BOPV n.º 110 la Orden 24 de mayo de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2022 a espacios culturales independientes que apoyen y fomenten la creación cultural (Sorgune).

2.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren 49.2 artikuluan ezarritakoa jarraituz, laguntzak emateari edo ukatzeari buruzko erabakiak, kasuan kasuko laguntzak arautzen dituzten arauek besterik esaten ez badute behintzat, EHAAn argitaratu beharko dira.

2.– De conformidad con el artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, que señala que se publicarán en el BOPV las resoluciones de concesión y sus modificaciones, salvo que las normas reguladoras de las ayudas y subvenciones correspondientes establezcan otra forma.

Horiek horrela,

En su virtud,

EBATZI DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko maiatzaren 24ko Aginduaren babesean emandako dirulaguntzen eta horien onuradunen zerrenda (I. eranskina) , diruz lagundu ez diren eskabideen zerrenda (II. eranskina) eta artxibatutako eskabideen zerrenda (III. eranskina) argitara ematea.

Primero.– Hacer pública la relación de las ayudas y personas beneficiarias (Anexo I), relación de solicitudes denegadas (Anexo II) junto con la relación de solicitudes archivadas (Anexo III) referida a la Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística de 24 de mayo de 2022.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin agintzea, denek horren berri izan dezaten.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko irailaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de septiembre de 2022.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común