Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

181. zk., 2022ko irailaren 21a, asteazkena

N.º 181, miércoles 21 de septiembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4069
4069

EBAZPENA, 2022ko abuztuaren 1ekoa, Kulturako sailburuordearena, zeinaren bidez jendaurrean azaltzen baita Europar Batasunak finantzatutako Susperraldi, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan - NextGenerationEU, 2021-2023 epealdiari dagozkion Euskadiko zinema-aretoak sustatzeko, modernizatzeko eta digitalizatzeko, emandako dirulaguntzen zerrenda.

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2022, del Viceconsejero de Cultura, por la que se hace pública la relación de subvenciones para el fomento, la modernización y digitalización de salas de exhibición cinematográfica de Euskadi correspondientes al periodo 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

1.– 2022ko martxoaren 4an argitaratu zen 46 zenbakidun EHAAan 2022ko otsailaren 15eko Agindua, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2021-2023 epealdiari dagozkion Euskadiko zinema-aretoak sustatzeko, modernizatzeko eta digitalizatzeko dirulaguntzak ematea arautzen duena eta horretarako deialdia egiten duena, Europar Batasunak finantzatutako Susperraldi, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan - NextGenerationEU.

1.– El 4 de marzo de 2022 se publicó en el BOPV n.º 46 la Orden de 15 de febrero de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones para el fomento, la modernización y digitalización de salas de exhibición cinematográfica de Euskadi correspondientes al periodo 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

2.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren antolarauei buruzko legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren 49.2 artikuluan ezarritakoari jarraikiz, laguntzak emateari edo ukatzeari buruzko erabakiak, kasuan kasuko laguntzak arautzen dituzten arauek besterik esaten ez badute behintzat, EHAAn argitaratu beharko dira.

2.– De conformidad con el artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, que señala que se publicarán en el BOPV las resoluciones de concesión y sus modificaciones, salvo que las normas reguladoras de las ayudas y subvenciones correspondientes establezcan otra forma.

Horiek horrela, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko otsailaren 15eko Aginduaren babesean emandako dirulaguntzak eta onuradunak (I. eranskina) eta ukatu eta artxibatutako eskabideak (II. eranskina) argitara ematea.

Primero.– Hacer pública la relación de las ayudas y personas beneficiarias (Anexo I) y la relación de solicitudes denegadas que serán archivadas (Anexo II) referida a la Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística de 15 de febrero de 2022.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin agintzea, denek horren berri izan dezaten.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abuztuaren 1a.

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de agosto de 2022.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común