Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

137. zk., 2022ko uztailaren 15a, ostirala

N.º 137, viernes 15 de julio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
3232
3232

EBAZPENA, 2022ko uztailaren 4koa, HABEko zuzendariarena, helduen euskalduntzearen alorreko metodologiagintzan ikertzaileak gaitzeko beka bat esleitzeko dena.

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2022, del Director de HABE, por la que se adjudica una beca de formación de investigadores en el ámbito de la metodología de la enseñanza del euskera a adultos.

2022ko maiatzaren 4an argitara eman zen EHAAn HABEko zuzendariaren 2022ko apirilaren 20ko Ebazpena, helduen euskalduntzearen alorreko metodologiagintzan ikertzaileak gaitzeko beka baterako deialdia egiten duena.

Con fecha 4 de mayo de 2022 se publicó en el BOPV la Resolución de 20 de abril de 2022, del Director de HABE por la que se convoca una beca de formación de investigadores en el ámbito de la metodología de la enseñanza del euskera a adultos.

Deialdi horren baitan izendatutako hautapen-batzordeak ebazpenaren VIII. 4 oinarria betez, 2022ko ekainaren 23an egindako bileran, deialdian izandako eskabideak zehatz-mehatz aztertu ondoren, beka hori esleitzeko eta ordezkoak izendatzeko proposamena egin zion zuzendaritza honi.

La Comisión de Selección en reunión celebrada el día 23 de junio de 2022, tras analizar al detalle las solicitudes presentadas, aprobó en aplicación de la base VIII. 4 de la citada Resolución, elevar a esta Dirección General la propuesta de adjudicación de dicha beca, así como la propuesta de nombramiento de suplentes.

Hautapen-batzordearen proposamenak aztertuta eta deialdiaren IX. oinarrian aurreikusitakoa kontuan hartuz, hau

Vistas las propuestas de la Comisión de Selección y de conformidad con lo previsto en la Base IX de la convocatoria,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Hautagai honi ematea helduen euskalduntzearen alorreko metodologiagintzan ikertzaileak gaitzeko beka:

Primero.– Conceder la beca de formación de investigadores en el ámbito de la metodología de la enseñanza del euskera a adultos a:

– Pérez González, Mikel.

– Pérez González, Mikel.

Bigarrena.– Ordezkoak izendatzea, izendatutako hautagaiak esleipenari uko egingo balio, edo, deialdi-ebazpenean aurreikusitako beste gertakariren bat tarteko, beka onartuko ez balu, hurrenkera honen arabera:

Segundo.– Designar suplentes, para los supuestos de renuncia, o cualquier otra incidencia prevista en la resolución de convocatoria, en orden correlativo a:

– Maioz Basterretxea, Laura.

– Maioz Basterretxea, Laura.

– Alustiza Bachella, Ignacio.

– Alustiza Bachella, Ignacio.

– Rodrigo Gallo, Aitziber.

– Rodrigo Gallo, Aitziber.

– Otaegi Etxezarreta, Iñigo.

– Otaegi Etxezarreta, Iñigo.

– Vazquez Villa, Itsaso.

– Vazquez Villa, Itsaso.

Hirugarrena.– Interesdunei jakinaraztea administrazio-bidea agortzen ez duen ebazpen honen aurka egiteko gora jotzeko errekurtsoa jar daitekeela Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren aurrean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita hilabeteko epearen barruan.

Tercero.– Notificar a las personas interesadas que contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes a partir del día siguiente de su publicación.

Donostia, 2022ko uztailaren 4a.

En San Sebastián, a 4 de julio de 2022.

HABEko zuzendaria,

El Director de HABE,

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

JOKIN AZKUE ARRASTOA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común