Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

125. zk., 2022ko ekainaren 29a, asteazkena

N.º 125, miércoles 29 de junio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
2965
2965

EBAZPENA, 2022ko ekainaren 8koa, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearena, zeinaren bidez argitaratzen baita Hezkuntzako sailburuaren 2021eko azaroaren 2ko Aginduaren bidez egindako deialdiko laguntzen onuradunen zerrenda. Agindu horren bidez, 2022ko lehen seihilekoan kongresu eta bilera zientifikoak antolatzeko laguntzak emateko deia egin zen.

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2022, del Viceconsejero de Universidades e Investigación, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de las ayudas relativas a la Orden de 2 de noviembre de 2021, del Consejero de Educación, por la que se convocan ayudas para la organización de congresos y reuniones de carácter científico a celebrar en el primer semestre de 2022.

Aipatutako aginduaren 13.7 artikuluak ezartzen duenez, jende guztiak horren berri izan dezan, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da emandako laguntzen zerrenda, erakunde

El artículo 13.7 de la Orden de convocatoria, establece que, a efectos de general conocimiento, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las ayudas concedidas con expresión de las entidades beneficiarias e importes.

Horren ondorioz, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– 2022ko lehen seihilekoan kongresu eta bilera zientifikoak antolatzeko dirulaguntzen onuradunen zerrenda argitaratzea. Dirulaguntza horietarako deialdia Hezkuntzako sailburuaren 2021eko azaroaren 2ko Aginduaren bidez egin zen. Ondoko eranskinean ageri dira onuradunak, bai eta dirulaguntzen zenbatekoak ere.

Primero.– Publicar la relación de beneficiarios de la convocatoria de ayudas para la realización de congresos y reuniones de carácter científico, con indicación de las cuantías concedidas al amparo de la Orden de 2 de noviembre de 2021, del Consejero de Educación, por la que se convocan ayudas para la organización de congresos y reuniones de carácter científico a celebrar en el primer semestre de 2022, relacionado en el anexo adjunto.

Bigarrena.– Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Hezkuntzako sailburuari, ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, hilabeteko epearen barruan.

Segundo.– Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el BOPV.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko ekainaren 8a.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de junio de 2022.

Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea,

El Viceconsejero de Universidades e Investigación,

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

ERANSKINA
ANEXO
2022ko lehen seihilekoan kongresu eta bilera zientifikoak antolatzeko laguntzak.
Concesiones organización de congresos y reuniones de carácter científico a celebrar en el primer semestre de 2022.
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común