Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

122. zk., 2022ko ekainaren 24a, ostirala

N.º 122, viernes 24 de junio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
2883
2883

EBAZPENA, 2022ko ekainaren 6koa, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearena, Hezkuntzako sailburuaren 2021eko urriaren 19ko Aginduaren bidez iragarritako laguntzen onuradunen zerrenda argitaratzeko dena. Agindu horren bidez, ikertzaile doktoreentzako mugikortasun-programetarako deialdia egin zen.

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2022, del Viceconsejero de Universidades e Investigación, por la que se hace pública la relación de ayudas concedidas relativas a la Orden de 19 de octubre de 2021, del Consejero de Educación, por la que se convoca el programa de movilidad del personal investigador doctor.

Aipatutako aginduaren 13.7 artikuluak ezartzen duenez, aurrekontu-ekitaldiaren amaieran, agindu honen babesean eman diren laguntzen zerrenda argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, jakinarazpena egin eta 6 hilabeteko epean.

El artículo 13.7 de la Orden de convocatoria, establece que al final del ejercicio presupuestario se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las ayudas concedidas al amparo de la presente Orden en el plazo de 6 meses a partir de dicha notificación.

Ikertzaileentzako mugikortasun-programetarako laguntzak hautatu dira, eta deialdiaren gaineko ebazpenak aurkeztu dira; proposamen horien arabera, honako hau

Realizada la selección de ayudas de programa de movilidad del personal investigador, y elevadas las correspondientes resoluciones a la citada convocatoria y de conformidad con la misma,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitara ematea ikertzaile doktoreentzako mugikortasun-programetarako laguntzen onuradunen zerrenda. Dirulaguntza horietarako deialdia Hezkuntzako sailburuaren 2021eko urriaren 19ko Aginduaren bidez egin zen. Ondoko eranskinean ageri dira onuradunak, bai eta dirulaguntzen zenbatekoak ere.

Primero.– Publicar la relación de beneficiarios del programa de movilidad del personal investigador, con indicación de las cuantías concedidas al amparo de la Orden de 19 de octubre de 2021, del consejero de Educación, por la que se convoca el programa de movilidad del personal investigador doctor, relacionado en el anexo adjunto.

Bigarrena.– Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena EHAAn argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Segundo.– Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Educación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el BOPV.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko ekainaren 6a.

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de junio de 2022.

Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea,

El Viceconsejero de Universidades e Investigación,

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común