Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

118. zk., 2022ko ekainaren 20a, astelehena

N.º 118, lunes 20 de junio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2768
2768

EBAZPENA, 2022ko ekainaren 3koa, Kulturako sailburuordearena, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko abenduaren 7ko Aginduaren babesean aurkeztutako dirulaguntza-eskabideen gainean hartutako ebazpena jakinaraztekoa. Agindu horren bidez, arte eszenikoen eta musikalen azpiegiturak modernizatzeko eta modu jasangarrian kudeatzeko dirulaguntzak arautu eta deialdia egiten da.

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2022, del Viceconsejero de Cultura, por la que se hace pública la resolución adoptada con relación a las solicitudes de subvención para actividades musicales profesionales, presentadas al amparo de la Orden de 7 de diciembre de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones para la modernización y gestión sostenible de infraestructuras de las artes escénicas y musicales.

2021eko abenduaren 29an argitaratu zen EHAAn 2021eko abenduaren 7ko Agindua, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, arte eszenikoen eta musikalen azpiegiturak modernizatzeko eta modu jasangarrian kudeatzeko dirulaguntzak emateko deialdia egiten duena (Europar Batasunak finantzatutako NextGenerationEU Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren esparruan, 2021. urteari dagokiona).

Con fecha de 29 de diciembre de 2021 se publicó en el BOPV la Orden 7 de diciembre de 2021 del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones para la modernización y gestión sostenible de infraestructuras de las artes escénicas y musicales (en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, NextGenerationEU, correspondiente al año 2021).

Aipaturiko aginduaren 14.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, deialdian aurreikusitako dirulaguntzen ebazpena prozeduran interesdun diren guztiei jakinaraziko zaie, eta, ondoren, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

El artículo 14.2 de la mencionada Orden señala que la Resolución de las subvenciones previstas en la convocatoria será notificada a todos los interesados en el procedimiento y posteriormente publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

Ondorioz, hauxe

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitara ematea, agindu honen eranskinean azaltzen den bezala, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko abenduaren 7ko Aginduaren babesean emandako dirulaguntzak.

Primero.– Hacer pública, según consta en el anexo de esta Resolución, la relación de las subvenciones concedidas al amparo de la Orden del Consejero de Cultura y Política lingüística de 7 de diciembre de 2021.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea, jendeak horren berri izan dezan.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko ekainaren 3a.

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de junio de 2022.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común