Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

117. zk., 2022ko ekainaren 17a, ostirala

N.º 117, viernes 17 de junio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
2732
2732

EBAZPENA, 2022ko ekainaren 2koa, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearena, zeinaren bitartez argitara ematen baita Hezkuntzako sailburuaren 2022ko otsailaren 8ko Aginduaren bidez iragarritako laguntzen zerrenda. Agindu horren bitartez, laguntza-deialdi bat iragartzen da ikertzaile doktoreentzako Hobekuntzarako Doktoretza Osteko Programaren onuradunek atzerriko zentroetan egiten dituzten atzerriko egonaldietako ostatu-gastuak finantzatzeko, 2022. urterako (2022ko otsailaren 18ko EHAA, 36. zk.).

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2022, del Viceconsejero de Universidades e Investigación, por la que hace pública la relación de las ayudas concedidas relativas a la Orden de 8 de febrero de 2022, del Consejero de Educación, por la que se convocan ayudas para financiar los gastos de alojamiento durante las estancias en los centros de destino en el extranjero, de las personas beneficiarias del Programa Posdoctoral de Perfeccionamiento de Personal Investigador Doctor para el año 2022 (BOPV n.º 36, de 18 de febrero de 2022).

Deialdi-aginduaren 11. artikuluan ezartzen denez, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearen ebazpen baten bidez esleituko dira laguntzak eta zehaztuko haien zenbatekoa, sei hilabeteko epean, deialdia EHAAn argitaratzen denetik hasita. Jakinarazpena egiteko, aipatutako ebazpena egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratuko da (https://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa/), eta, publikotasuna emateko, emandako laguntzen zerrenda EHAAn argitaratuko da, 6 hilabeteko epean, jakinarazpen hori egiten denetik hasita.

El artículo 11 de la Orden de Convocatoria establece que la adjudicación de las ayudas concedidas y la determinación de sus respectivas cuantías, se realizará, por resolución del Viceconsejero de Universidades e Investigación, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la convocatoria en el BOPV. La notificación se realizará mediante la publicación de la referida Resolución en el tablón de anuncios de la sede electrónica de https://euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios, y a efectos de publicidad la relación de ayudas concedidas se publicará en el BOPV en el plazo de 6 meses contando a partir de dicha notificación.

Bada, deialdia 2022ko maiatzaren 13an ebatzi zen, eta 2022ko maiatzaren 16an argitaratu zen ebazpen hori Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko iragarki-taulan. Hori dela eta, argitara eman behar da emandako laguntzen zerrenda, publikotasunaren ondorioetarako. Horrenbestez, honako hau

Habiéndose resuelto la convocatoria el 13 de mayo de 2022 y habiéndose publicado en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco dicha resolución el 16 de mayo de 2022, procede llevar a cabo la publicación de la relación de las ayudas concedidas, a efectos de publicidad, por lo que

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Argitara ematea 2022ko otsailaren 8ko Aginduaren babesean (2022ko otsailaren 18ko EHAA, 36. zk.) emandako laguntzen zerrenda (ikus eranskina). Agindu horren bitartez, laguntza-deialdi bat iragartzen da ikertzaile doktoreentzako Hobekuntzarako Doktoretza Osteko Programaren onuradunek atzerriko zentroetan egiten dituzten atzerriko egonaldietako ostatu-gastuak finantzatzeko, 2022. urterako.

Artículo único.– Publicar la relación de las ayudas concedidas para financiar los gastos de alojamiento durante las estancias en los centros de destino en el extranjero, de las personas beneficiarias del Programa Posdoctoral de Perfeccionamiento de Personal Investigador Doctor para el año 2022, al amparo de la Orden de 8 de febrero de 2022, del Consejero de Educación (BOPV n.º 36, de 18 de febrero de 2022), que se incluyen en el anexo a esta Resolución.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko ekainaren 2a.

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de junio de 2022.

Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea,

El Viceconsejero de Universidades e Investigación,

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común