Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

102. zk., 2022ko maiatzaren 27a, ostirala

N.º 102, viernes 27 de mayo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2303
2303

EBAZPENA, 2022ko maiatzaren 13koa, Kulturako sailburuordearena, kultura-sorkuntza bultzatzeko emandako dirulaguntzen berri ematen duena.

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2022, del Viceconsejero de Cultura, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas a la creación cultural.

2022ko urtarrilaren 28an, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko urtarrilaren 18ko Agindua argitaratu zen EHAAn. Agindu horren bidez, 2022. urtean kultura-sorkuntza bultzatzeko dirulaguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egiten da.

El día 28 de enero 2022 se publicó en el BOPV la Orden de 18 de enero de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca el régimen de concesión de subvenciones, durante el ejercicio 2022, a la creación cultural.

Aginduaren 11.1 artikuluarekin bat eginez, Kulturako sailburuordearen ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta, horrez gain, onuradun gertatzen direnei jakinarazpen indibidualizatua egingo zaie.

Resultando que de conformidad con el artículo 11.1 de la citada orden la Resolución del Viceconsejero de Cultura será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, sin perjuicio de la notificación individualizada de la resolución de adjudicación a quienes resulten beneficiarias de las mismas.

Horiek horrela izanda, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko urtarrilaren 18ko Aginduari dagozkion dirulaguntzen eta onuradunen zerrenda argitara ematea (ebazpenari atxikitako eranskinean dago).

Primero.– Hacer pública, según figura en el Anexo adjunto, la relación de las subvenciones y beneficiarios de la Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística, de 18 de enero de 2022.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin agintzea, jendeak berri izan dezan.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 13a.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de mayo de 2022.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común