Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

94. zk., 2022ko maiatzaren 17a, asteartea

N.º 94, martes 17 de mayo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2093
2093

EBAZPENA, 2022ko maiatzaren 4koa, Kulturako sailburuordearena, 2022ko ekitaldian kaleko arte eszenikoak erakusteko programak garatzeko eta Sarea dantza-zirkuitua garatzeko laguntzen modalitateetan arte eszenikoak sustatzera bideratutako programak garatzeko emandako laguntzen berri ematen duena.

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2022, del Viceconsejero de Cultura, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas, en el ejercicio 2022, a programas destinados al fomento de las artes escénicas en las modalidades de ayudas al desarrollo de programas de exhibición de las artes escénicas en la calle y al desarrollo del Circuito de danza de Sarea.

2022ko martxoaren 4an argitaratu zen EHAAn 2022ko otsailaren 22ko Agindua, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, arte eszenikoak sustatzera bideratutako programak garatzeko dirulaguntzak emateko araubidea ezartzen duena.

Resultando que con fecha 4 de marzo de 2022 se publicó en el BOPV la Orden de 22 de febrero de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones a programas destinados al fomento de las artes escénicas.

Agindu horren 9.3 artikuluak dioenez, Kulturako Sailburuordeak emandako ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Horrek ez du esan nahi onuradun gertatzen direnei banakako jakinarazpena egingo ez zaienik.

Resultando que de conformidad con el artículo 9.3 de la citada Orden la Resolución del Viceconsejero de Cultura será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, sin perjuicio de la notificación individualizada de la resolución de adjudicación a quienes resulten beneficiarias de las mismas.

Horiek horrela izanda, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitara ematea, atxikitako eranskinean adierazitako moduan, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko otsailaren 22ko Aginduaren babesean emandako dirulaguntzen eta onuradunen zerrenda, kaleko arte eszenikoak erakusteko programak garatzeko eta Sarea dantza-zirkuitua garatzeko laguntzen modalitateetan.

Primero.–. Hacer pública, según figura en el anexo adjunto, la relación de las subvenciones y beneficiarios de la Orden de 22 de febrero de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística en las modalidades de ayudas al desarrollo de programas de exhibición de las artes escénicas en la calle y al desarrollo del Circuito de danza de Sarea.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea, jendeak horren berri izan dezan.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 4a.

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de mayo de 2022.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común