Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

84. zk., 2022ko maiatzaren 3a, asteartea

N.º 84, martes 3 de mayo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
1880
1880

EBAZPENA, 2022ko martxoaren 14koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena. Honen bitartez, aldatu egiten da 2019. urteko hirugarren sektoreko energia-eraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko inbertsioak sustatzeari begirako dirulaguntzen programaren oinarri arautzaileak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituen 2019ko apirilaren 29ko Ebazpenaren babesean emandako dirulaguntzen zerrenda jendaurrean azaltzen duen 2021eko irailaren 16ko Ebazpena.

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2022, del Director General del Ente Vasco de la Energía, de modificación de la Resolución de 16 de septiembre de 2021, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Resolución de 29 de abril de 2019, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y en solar térmica en el sector terciario – Año 2019.

Lehenengoa.– 2019ko maiatzaren 13an argitaratu zen 88. zenbakiko EHAAn EEEko zuzendari nagusiak 2019ko apirilaren 29an emandako ebazpena, zeinak energia-eraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko inbertsioak sustatzeari begirako dirulaguntzen programaren oinarri arautzaileak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituen –2019. urtea–.

Primero.– Con fecha 13 de mayo de 2019, se publicó en el BOPV n.º 88 la Resolución de 29 de abril de 2019, del Director General del EVE, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y en solar térmica en el sector terciario –Año 2019–.

Bigarrena.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren 49.2 artikuluari jarraikiz, 2019. urteko hirugarren sektoreko energia-eraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko inbertsioak sustatzeari begirako dirulaguntzen programaren oinarri arautzaileak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituen EEEko zuzendari nagusiaren 2019ko apirilaren 29ko ebazpenaren babesean emandako dirulaguntzen zerrenda jendaurrean azaltzen duen 2021eko irailaren 16ko ebazpen bidez 2021eko urriaren 7ko 201. zenbakiko EHAAn argitaratu zen hirugarren sektoreko energia-eraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko inbertsioak sustatzeari begirako programaren babespean emandako dirulaguntzen zerrenda – 2019. urtea.

Segundo.– Conforme al artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, mediante Resolución de 16 de septiembre de 2021 por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Resolución de 29 de abril de 2019, del Director General del EVE, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y en solar térmica en el sector terciario – año 2019 se procedió a publicar en el BOPV n.º 201 de 7 de octubre de 2021 la relación de subvenciones concedidas al amparo del programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y en solar térmica en el sector terciario – Año 2019.

Hirugarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.c) artikuluak ezartzen duenez, argitaratzeko bidalitako testuan dauden hutsak edo omisioak maila bereko xedapen baten bidez zuzenduko dira, baldin eta nabarmenak ez badira eta huts edo omisio horiek zuzentzearen ondorioz dokumentuaren edukia edo esanahia benetan edo itxuraz aldatzen ez bada.

Tercero.– El artículo 18.2.c) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, establece que los meros errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que no se deduzcan claramente del contexto y cuya rectificación pueda suponer una real o aparente modificación del contenido o sentido del documento, se subsanarán mediante disposición del mismo rango.

Zenbait huts eta omisio hauteman dira 2019. urteko hirugarren sektoreko energia-eraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko inbertsioak sustatzeari begirako dirulaguntzen programaren oinarri arautzaileak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituen EEEko zuzendari nagusiaren 2019ko apirilaren 29ko ebazpenaren babesean emandako dirulaguntzen zerrenda jendaurrean azaltzen duen Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren 2021eko irailaren 16ko ebazpenaren eranskinean, zeina 2021eko urriaren 7ko 201. zenbakiko EHAAn argitaratu baitzen, eta, hori horrela, zuzendu egin behar dira.

Advertidos errores y omisiones de dicha índole en el anexo de la Resolución de 16 de septiembre de 2021, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Resolución de 29 de abril de 2019, del Director General del EVE, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y en solar térmica en el sector terciario – Año 2019, publicado en el BOPV n.º 201, de 7 de octubre de 2021, se debe proceder a su modificación.

Laugarrena.– Aurreko guztia kontuan izanda, 2019. urteko hirugarren sektoreko energia-eraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko inbertsioak sustatzeari begirako dirulaguntzen programaren oinarri arautzaileak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituen EEEko zuzendari nagusiaren 2019ko apirilaren 29ko ebazpenaren babesean emandako dirulaguntzen zerrenda jendaurrean azaltzen duen Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren 2021eko irailaren 16ko ebazpenaren eranskina zuzentzea ebazten dut.

Cuarto.– Por todo lo anteriormente señalado, resuelvo corregir el anexo de la Resolución de 16 de septiembre de 2021, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Resolución de 29 de abril de 2019, del Director General del EVE, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y en solar térmica en el sector terciario – Año 2019.

Bilbao, 2022ko martxoaren 14a.

En Bilbao, a 14 de marzo de 2022.

Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusia,

El Director General del Ente Vasco de la Energía,

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común