Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

82. zk., 2022ko apirilaren 29a, ostirala

N.º 82, viernes 29 de abril de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
1838
1838

EBAZPENA, 2022ko apirilaren 13koa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariarena, honako agindu honetan ezartzen diren laguntzen onuradunen zerrenda argitaratzen duena: Agindua, 2021eko azaroaren 24koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen diren ziurtatutako ekoizpen ekologikorako trantsiziorako laguntzetarako 2021eko deialdiaren oinarriak.

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2022, del Director de Agricultura y Ganadería, por la que se hace pública la relación de personas beneficiarias de las ayudas previstas en la Orden de 24 de noviembre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se convocan, para el año 2021, las bases de la convocatoria de ayudas a la transición hacia la producción ecológica certificada.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko azaroaren 24ko Aginduaren bidez, ziurtatutako ekoizpen ekologikorako trantsiziorako laguntzen 2021eko ekitaldirako deialdia deitu zen.

La Orden de 24 de noviembre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, procedió a convocar para el ejercicio 2021 las ayudas a la transición hacia la producción ecológica certificada.

Aipatu aginduaren eranskineko zortzigarren oinarrian ezartzen dena betez, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariaren ebazpenaren bidez adjudikatu dira eskatutako laguntzak.

Mediante Resolución del Director de Agricultura y Ganadería, en cumplimiento de lo establecido en la base octava del anexo de la precitada Orden, han sido adjudicadas las ayudas solicitadas.

Ebazpenak onuradunei jakinarazi ondoren, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak 49. artikuluko 2. paragrafoko bigarren apartatuan aurreikusitakoarekin bat etorriz, honako hau

Así, una vez notificadas las resoluciones a las personas beneficiarias, y de conformidad con lo previsto en el apartado 2, párrafo segundo, del artículo 49 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de los Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitaratzea, guztiek jakin dezaten, honako agindu honetan ezartzen diren laguntzen onuradunen zerrenda: Agindua, 2021eko azaroaren 24koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen diren ziurtatutako ekoizpen ekologikorako trantsiziorako laguntzetarako 2021eko deialdiaren oinarriak. Agindu hori ebazpen honen eranskinean jasotzen da.

Primero.– Publicar, para su general conocimiento, la relación de personas beneficiarias de las ayudas previstas en la Orden de 24 de noviembre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueban, para el año 2021, las bases de la convocatoria de ayudas a la transición hacia la producción ecológica certificada, que se incluye como anexo a esta Resolución.

Bigarrena.– Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Segundo.– Contra La Presente Resolución Podrá Interponerse Recurso de Alzada ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko apirilaren 13a.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de abril de 2022.

Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendaria,

El Director de Agricultura y Ganadería,

JORGE GARBISU BUESA.

JORGE GARBISU BUESA.

ERANSKINA
ANEXO
Ziurtatutako nekazaritza ekologikorako trantsiziorako laguntzak
AYUDAS PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA AGRICULTURA ECOLÓGICA CERTIFICADA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común