Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

76. zk., 2022ko apirilaren 20a, asteazkena

N.º 76, miércoles 20 de abril de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
1701
1701

EBAZPENA, 2022ko martxoaren 28koa, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearena, zeinaren bidez argitaratzen baita Hezkuntzako sailburuaren 2021eko apirilaren 27ko Aginduaren bidez deitutako laguntzen onuradunen zerrenda. Agindu horren bidez, 2021eko bigarren seihilekoan kongresu eta bilera zientifikoak antolatzeko laguntzak emateko deialdia egin zen.

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2022, del Viceconsejero de Universidades e Investigación, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de las ayudas relativas a la Orden de 27 de abril de 2021, del Consejero de Educación, por la que se convocan ayudas para la organización de congresos y reuniones de carácter científico a celebrar en el segundo semestre de 2021.

Aipatutako aginduaren 13.7 artikuluak ezartzen duenez, jende guztiak horren berri izan dezan, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da emandako laguntzen zerrenda, erakunde onuradunak eta emandako zenbatekoak adierazita.

El artículo 13.7 de la Orden de convocatoria, establece que, a efectos de general conocimiento, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las ayudas concedidas con expresión de las entidades beneficiarias e importes.

Horren ondorioz, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– 2021eko bigarren seihilekoan kongresu eta bilera zientifikoak antolatzeko dirulaguntzen onuradunen zerrenda argitaratzea. Dirulaguntza horietarako deialdia Hezkuntzako sailburuaren 2021eko apirilaren 27ko Aginduaren bidez egin zen. Ondoko eranskinean ageri dira onuradunak, bai eta dirulaguntzen zenbatekoak ere.

Primero.– Publicar la relación de beneficiarios de la convocatoria de ayudas para la realización de congresos y reuniones de carácter científico, con indicación de las cuantías concedidas al amparo de la Orden de 27 de abril de 2021, del Consejero de Educación, por la que se convocan ayudas para la organización de congresos y reuniones de carácter científico a celebrar en el segundo semestre de 2021, relacionado en el anexo adjunto.

Bigarrena.– Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Hezkuntzako sailburuari, ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, hilabeteko epearen barruan.

Segundo.– Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el BOPV.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko martxoaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de marzo de 2022.

Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea,

El Viceconsejero de Universidades e Investigación,

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

ERANSKINA
ANEXO
2021eko bigarren seihilekoan kongresu eta bilera zientifikoak antolatzeko laguntzak.
Concesiones organización de congresos y reuniones de carácter científico a celebrar en el segundo semestre de 2021
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común