Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

74. zk., 2022ko apirilaren 13a, asteazkena

N.º 74, miércoles 13 de abril de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
1657
1657

EBAZPENA, 2022ko martxoaren 23koa, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearena, Hezkuntzako sailburuaren 2021eko urriaren 13ko Aginduaren bidez egindako deialdiko laguntzen onuradunen zerrenda argitaratzekoa. Agindu horren bidez, deia egin zen Ikertzaileak Prestatzeko Doktoretza-aurreko Programa ez duten zentroetan egonaldiak egiteko laguntzetarako.

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2022, del Viceconsejero de Universidades e Investigación, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de las ayudas relativas a la Orden de 13 de octubre de 2021, del Consejero de Educación, por la que se convocan ayudas para estancias en centros distintos al de aplicación del Programa Predoctoral de Formación de Personal Investigador.

Aipatutako aginduaren 12.7 artikuluak ezartzen duenez, emandako laguntzen zerrendak publikotasuna izan dezan, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, jakinarazpena egin eta 6 hilabeteko epean.

El artículo 12.7 de la Orden de convocatoria, establece que a efectos de publicidad la relación de ayudas concedidas se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco en el plazo de 6 meses a partir de dicha notificación.

Onuradunei jakinarazi ondoren, eta deialdian ezarritakoari jarraituz, hau

Realizada la notificación de las correspondientes resoluciones y de conformidad con lo establecido,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Laguntzen onuradunen zerrenda argitaratzea Ikertzaileak Prestatzeko Doktoretza-aurreko Programa ez duten zentroetan egonaldiak egiteko. Dirulaguntza horietarako deialdia Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren 2021eko urriaren 13ko Aginduaren bidez egin zen. Eranskinean ageri dira onuradunak eta dirulaguntzen zenbatekoak.

Primero.– Publicar la relación de beneficiarios de ayudas para estancias en centros distintos al de aplicación del Programa Predoctoral de Formación de Personal Investigador, con indicación de las cuantías concedidas al amparo de la Orden de 13 de octubre de 2021, del Consejero de Educación, por la que se convocan ayudas para estancias en centros distintos al de aplicación del Programa Predoctoral de Formación de Personal Investigador, relacionado en el anexo adjunto.

Bigarrena.– Ebazpen honen kontra gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Hezkuntzako sailburuari, ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, hilabeteko epean.

Segundo.– Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Educación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el BOPV.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko martxoaren 23a.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de marzo de 2022.

Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea,

El Viceconsejero de Universidades e Investigación,

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común