Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

71. zk., 2022ko apirilaren 8a, ostirala

N.º 71, viernes 8 de abril de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
1578
1578

EBAZPENA, 2022ko martxoaren 29koa, Kulturako sailburuordearena, irudi-sorkuntza bultzatzeko emandako laguntzen berri ematen duena.

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2022, del Viceconsejero de Cultura, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas a la creación gráfica.

2021eko abenduaren 28an, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko abenduaren 21eko Agindua argitaratu zen EHAAn. Agindu horren bidez, 2022. urtean irudi-sorkuntza bultzatzeko dirulaguntzak emateko araubidea ezartzen da.

El día 28 de diciembre de 2021 se publicó en el BOPV la Orden de 21 de diciembre de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones durante el ejercicio 2022 a la creación gráfica.

Aginduaren 11.1 artikuluak dioenez, Kulturako sailburuordeak emandako ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, onuradun gertatzen direnei jakinarazpen indibidualizatua egingo bazaie ere.

Resultando que de conformidad con el artículo 11.1 de la citada orden, la Resolución del Viceconsejero de Cultura será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, sin perjuicio de la notificación individualizada de la resolución de adjudicación a quienes resulten beneficiarias de las mismas.

Horiek horrela izanda, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko abenduaren 21eko Aginduaren babesean emandako dirulaguntza guztiak eta baita horien guztien onuradunak ere argitara ematea. Zerrenda ebazpenari atxikitako eranskinean dago.

Primero.– Hacer pública, según figura en el anexo adjunto, la relación de las subvenciones y personas beneficiarias de la Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística de 21 de diciembre de 2021.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea, jendeak horren berri izan dezan.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco

Vitoria-Gasteiz, 2022ko martxoaren 29a.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de marzo de 2022.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ERANSKINA
ANEXO
IRUDI SORKUNTZARAKO DIRULAGUNTZA EMAN ZAIEN ESKATZAILEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE PERSONAS SOLICITANTES A LAS QUE SE LES CONCEDE SUBVENCIÓN PARA LA CREACIÓN GRÁFICA

A) Modalitatea: komikiak edo eleberri grafikoak

A) Modalidad: cómics o novelas gráficas.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

B) Modalitatea: albumak edo liburu ilustratuak

B) Modalidad: álbumes o libros ilustrados.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común