Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

54. zk., 2022ko martxoaren 16a, asteazkena

N.º 54, miércoles 16 de marzo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
1242
1242

EBAZPENA, 2022ko martxoaren 1ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita ekintzaileei laguntzeko 2020ko deialdiaren babesean emandako dirulaguntzen entitate onuradunen zerrenda. Laguntza horiek enpresa-ideia bat garatzeko eta enpresa-proiektu berriak abian jartzeko ematen dira.

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se da publicidad a la relación de entidades beneficiarias de las subvenciones de desarrollo de una idea empresarial y puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, concedidas al amparo de la convocatoria de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras para el ejercicio 2020.

Dirulaguntza publikoak emateko jarraitu beharreko publikotasun-printzipioa betetzeko, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuko 49.2 artikuluak ezarritakoa kontuan hartuta, laguntzak emateko ebazpenak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu behar dira.

A los efectos de dar cumplimiento al principio de publicidad que ha de presidir la concesión de subvenciones públicas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, las resoluciones de concesión deben publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco.

Horrenbestez, hau

A tal efecto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea ekintzaileei laguntzeko 2020ko dirulaguntzen deialdiaren babesean onuradun izan diren entitateen zerrenda. Dirulaguntza horiek enpresa-ideia bat garatzeko eta enpresa-proiektu berriak abian jartzeko ematen dira. Dirulaguntza horien deialdia Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak onartu zuen 2020ko otsailaren 25ean egindako bileran hartutako Erabakiaren bidez (2020ko martxoaren 12ko EHAA, 50. zk.). Onuradunen zerrendarekin batera, onuradun bakoitzari emandako dirulaguntzaren zenbatekoa adierazten da, ebazpen honen eranskinetan azaltzen den bezala.

Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades que han resultado beneficiarias de las subvenciones de desarrollo de una idea empresarial y puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales concedidas al amparo de la convocatoria de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras para el ejercicio 2020, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 25 de febrero de 2020 (Publicada en el BOPV n.º 50, de 12 de marzo de 2020), con expresión del importe de la subvención concedida a cada una, según figura en los anexos de la presente Resolución.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko martxoaren 1a.

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de marzo de 2022.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

I. eranskina
ANEXO I
ENPRESA-IDEIAK GARATZEKO LAGUNTZAK
AYUDAS AL DESARROLLO DE UNA IDEA EMPRESARIAL
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. eranskina
ANEXO II
ENPRESA-PROIEKTU BERRIAK ABIAN JARTZEKO LAGUNTZAK
AYUDAS A LA PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común