Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

48. zk., 2022ko martxoaren 8a, asteartea

N.º 48, martes 8 de marzo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
1113
1113

EBAZPENA, 2022ko otsailaren 11koa, Justiziako sailburuordearena. Honen bidez, ebatzi eta argitaratu egiten dira karrera judizial eta fiskalerako eta Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegorako sarbidea prestatzeko laguntzen 2022ko ekitaldirako deialdia egin eta laguntza horiek arautzen dituen Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2021eko irailaren 22ko Aginduaren bidez deitutako laguntzak.

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2022, de la Viceconsejera de Justicia, por la que se resuelve y hace pública la concesión de ayudas convocadas por Orden de 22 de septiembre de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se convocan y regulan las ayudas destinadas a preparar el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, y al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia para el ejercicio 2022.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2021eko irailaren 22ko Aginduaren bidez (urriaren 18ko EHAA, 207. zk.), karrera judizial eta fiskalerako eta Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegorako sarbidea prestatzeko laguntzak deitu eta arautu ziren 2022rako. Agindu horretan ezarritakoarekin bat etorriz, Hautaketa Batzordeak proposamena egin zuen, 2022ko urtarrilaren 20an, eta aipatutako aginduan izendatutako kideek osatu zuten.

De conformidad con lo establecido en la Orden de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, de 22 de septiembre de 2021 (BOPV n.º 207, de 18 de octubre), por la que se convocan y regulan, para el ejercicio 2022, las ayudas destinadas a preparar el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, y al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, y a propuesta de la Junta de Selección reunida el día 20 de enero de 2022 e integrada por los miembros designados en la Orden mencionada.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– 1.– Karrera judizialera, fiskalera eta Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegora 2022rako sarbidea prestatzeko laguntzen onuradun hautatzea honako hauek:

Primero.– 1.– Seleccionar como personas beneficiarias de las ayudas destinadas a preparar el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, y al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia para el ejercicio 2022, a las personas que se indican a continuación:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– Karrera judizial eta fiskalerako eta idazkari judizialen kidegorako oposizioak prestatzeko dirulaguntzak esleitzea, deialdiko 4,2 artikulua aplikatuz, honako pertsona hauei:

2.– Adjudicar las ayudas económicas para la preparación de oposiciones a las Carreras Judicial y Fiscal y al Cuerpo de Secretarios Judiciales, en aplicación del artículo 4.2 de la convocatoria a las personas que se indican a continuación:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

3.– Eskatzaile hauek baztertutzat jotzea, eskatutako dokumentazioa ez bidaltzeagatik edo deialdi-aginduan eskatutako baldintzaren bat ez betetzeagatik:

3.– Declarar excluidas a las siguientes personas solicitantes por la no remisión de la documentación requerida o no reunir alguno de los requisitos exigidos por la Orden de Convocatoria:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Bigarrena.– Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

Segundo.– Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la misma.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko otsailaren 11.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de febrero de 2022.

Justiziako sailburuordea,

La Viceconsejera de Justicia,

ANA AGUIRRE ZURUTUZA.

ANA AGUIRRE ZURUTUZA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común