Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

45. zk., 2022ko martxoaren 3a, osteguna

N.º 45, jueves 3 de marzo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
1039
1039

EBAZPENA, 2022ko otsailaren 18koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinen bidez argitaratzen baita laneratzeko enpresak sortzeko eta mantentzeko laguntzak arautzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuaren 2009ko maiatzaren 4ko Aginduan aurreikusitako laguntzen 2021eko onuradunen zerrenda.

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2022, de la Directora de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se hace pública la relación de entidades beneficiarias de las ayudas concedidas en el ejercicio 2021, al amparo de la Orden de 4 de mayo de 2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regulan las ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción.

Dirulaguntza publikoak emateko jarraitu beharreko publikotasun-printzipioa betetzeko, laneratzeko enpresak sortzeko eta mantentzeko laguntzak arautzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuaren 2009ko maiatzaren 4ko Aginduak 21.5 artikuluan ezartzen du Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dela xedapen horren babesean eman diren laguntzen erakunde onuradunen zerrenda, eta jasoko dituzten zenbatekoak adieraziko direla.

A los efectos de dar cumplimento al principio de publicidad que ha de presidir la concesión de subvenciones públicas, la Orden de 4 de mayo de 2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regulan las ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción, establece en su artículo 21.5 que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco una relación de las entidades que hayan resultado beneficiaras de las ayudas concedidas al amparo de la citada disposición con expresión de las cuantías recibidas.

Ondorioz, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Laneratzeko enpresak sortzeko eta mantentzeko laguntzak arautzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuaren 2009ko maiatzaren 4ko Aginduaren babesean 2021ean emandako dirulaguntzen onuradunen zerrenda argitaratzea (ikus eranskina).

Publicar la relación de entidades beneficiarias de las subvenciones concedidas en el año 2021 al amparo de la Orden de 4 de mayo de 2009 para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción, según figura en el anexo de la presente Resolución.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko otsailaren 18a.

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de febrero de 2022.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

ERANSKINA
ANEXO
Laneratzeko enpresak sortzeko eta mantentzeko 2021ean emandako laguntzak
Ayudas a la creación y el sostenimiento de empresas de inserción concedidas en el año 2021
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común