Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

44. zk., 2022ko martxoaren 2a, asteazkena

N.º 44, miércoles 2 de marzo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
1024
1024

EBAZPENA, 2022ko otsailaren 22koa, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearena, zeinaren bidez argitaratzen baita Hezkuntzako sailburuaren 2021eko uztailaren 6ko Aginduaren babesean emandako dirulaguntzen zenbatekoen eta zentro onuradunen zerrenda; agindu horren bidez, oinarrizko ikerketa- eta bikaintasun-zentroen kategorian egiaztatuta dauden Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileei laguntzak emateko programa arautzen da (BERC programa).

RESOLUCIÓN de 22 febrero de 2022, del Viceconsejero de Universidades e Investigación, por la que se hace pública la relación de los centros beneficiarios y de los importes de la subvención concedida relativos a la Orden de 6 de julio de 2021, del Consejero de Educación, por la que se regula el programa de ayudas de apoyo a los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, acreditados en la categoría de Centros de Investigación Básica y de Excelencia (Programa BERC).

Deialdi-aginduaren 13. artikuluak ezartzen duenez, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeari dagokio laguntzak esleitzeko ebazpena ematea. Ebazpen hori Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratuko da, hargatik eragotzi gabe, gero, EHAAn argitaratzea entitate onuradunen zerrenda eta emandako laguntzen zenbatekoak, publikotasunari begira.

El artículo 13 de la Orden de Convocatoria establece que el Viceconsejero de Universidades e Investigación dictará resolución de adjudicación de las ayudas concedidas. Dicha resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco, sin perjuicio de que posteriormente se publique en el BOPV la relación de las entidades beneficiarias y de los importes de las ayudas concedidas, a efectos de publicidad.

Behin deialdia 2022ko otsailaren 2an ebatzita eta Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko iragarki-taulan 2022ko otsailaren 3an argitaratuta, zentro onuradunen zerrenda eta emandako laguntzen zenbatekoak argitaratu behar dira, publikotasun-ondorioetarako. Horrenbestez, honako hau

Habiéndose resuelto la convocatoria el 2 de febrero de 2022 y habiéndose publicado en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco dicha resolución el 3 de febrero de 2022, procede llevar a cabo la publicación de la relación de los centros beneficiarios y de los importes de las ayudas concedidas, a efectos de publicidad, por lo que

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Argitaratzea, ebazpen honen eranskinean, oinarrizko ikerketa- eta bikaintasun-zentroen kategorian egiaztatutako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko agenteen jarduera ez-ekonomikoa finantzatzeko emandako laguntzen eta zentro onuradunen zerrenda, 2022-2025 aldirako, Hezkuntzako sailburuaren 2021eko uztailaren 6ko Aginduak ezarritakoaren babesean (2021eko uztailaren 20ko EHAA, 143. zk.); agindu horren bidez, oinarrizko ikerketa- eta bikaintasun-zentroen kategorian egiaztatuta dauden Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileei laguntzak emateko programa arautzen da (BERC Programa).

Artículo único.– Publicar la relación de los centros beneficiarios y de las ayudas concedidas para la financiación de la actividad no económica de los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación acreditados en la categoría de Centros de Investigación Básica y de Excelencia (Programa BERC) para el período 2022-2025 al amparo de la Orden de 6 de julio de 2021, del Consejero de Educación, por la que se regula el programa de ayudas de apoyo a los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación acreditados en la categoría de Centros de Investigación Básica y de Excelencia para el periodo 2022-2025 (BOPV n.º 143, de 20 de julio de 2021), que se incluyen en el Anexo a esta Resolución.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko otsailaren 22a.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de febrero de 2022.

Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea,

El Viceconsejero de Universidades e Investigación,

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común