Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

39. zk., 2022ko otsailaren 23a, asteazkena

N.º 39, miércoles 23 de febrero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
926
926

EBAZPENA, 2022ko otsailaren 9koa, Garraio Plangintzaren zuzendariarena, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko errepideko garraio publikoaren arloko elkarte profesional eta enpresarialentzako laguntza-programa ordaintzeko agintzen duen 2021eko ekainaren 22ko Aginduan aurreikusitako laguntzen onuradunen zerrenda.

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2022, del Director de Planificación del Transporte, por la que se hace pública la relación de personas beneficiarias de las ayudas previstas en la Orden de 22 de junio de 2021, por la que se establece un programa de ayudas a asociaciones profesionales y empresariales del sector del transporte por carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Dirulaguntzak emateko jardunean errespetatu behar den publikotasun-printzipioa betetzeko, 2021eko ekainaren 22ko Aginduaren 10.3 artikuluan xedatzen denez, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko dira dirulaguntza guztiak emandakoan onuradunen zerrenda eta emandako diru-kopurua.

Al objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad que ha de presidir la actividad subvencional, la Orden de 22 de junio de 2021, dispone en su artículo 10.3 que una vez concedida la totalidad de las subvenciones, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco una relación de las personas beneficiarias y los importes concedidos.

Hortaz, aurreko lerroaldean zehaztutakoaren arabera,

Así, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Jendaurrean jartzea Euskal Autonomia Erkidegoko errepideko garraio publikoaren arloko elkarte profesional eta enpresarialentzako laguntza-programa bat ezartzen duen Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko ekainaren 22ko Aginduan aurreikusitako laguntzen onuradunen zerrenda eta emandako diru-kopurua (ebazpen honen eranskinean jasotzen dira), Garraio Plangintzaren zuzendariak bere eskumenak erabiliz eman dituen ebazpenen arabera.

Artículo único.– Publicar la relación de las personas beneficiarias y los importes concedidos de las ayudas reguladas en la Orden de 22 de junio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, por la que se establece un programa de ayudas a asociaciones profesionales y empresariales del sector del transporte por carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo con las resoluciones dictadas, en el ejercicio de sus competencias, por el Director de Planificación del Transporte, según figura en el anexo adjunto.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko otsailaren 9a.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de febrero de 2022.

Garraio Plangintzaren zuzendaria,

El Director de Planificación del Transporte,

IVAN PEDREIRA LANCHAS.

IVAN PEDREIRA LANCHAS.

ERANSKINA
ANEXO
Euskal Autonomia Erkidegoko errepideko garraio publikoaren arloko elkarte profesional eta enpresarialentzako laguntza-programa bat ezartzen duen Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko ekainaren 22ko Aginduan aurreikusitako laguntzen onuradunak eta emandako diru-kopuruak
Personas beneficiarias e importes concedidos de las ayudas previstas en la Orden de 22 de junio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, por la que se establece un programa de ayudas a asociaciones profesionales y empresariales del sector de transporte por carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común