Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

38. zk., 2022ko otsailaren 22a, asteartea

N.º 38, martes 22 de febrero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
888
888

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 10ekoa, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearena, zeinaren bidez ebazten baita Hezkuntzako sailburuaren 2021eko uztailaren 6ko Aginduaren bidez deitutako laguntza berrien esleipena (Ikerketa Espezifikoa). Agindu horren bidez, ikertzaile doktoreentzako hobekuntzarako doktoretza-ondoko programarako laguntzak berritzea eta laguntza berriak ematea arautu, eta laguntza horietarako 2021-2022ko ikasturterako deialdia egiten da.

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2021, del Viceconsejero de Universidades e Investigación, por la que se resuelve la concesión de las ayudas nuevas convocadas por Orden de 6 de julio de 2021, del Consejero de Educación, por la que se regulan y convocan las ayudas nuevas y renovaciones para el programa Posdoctoral de Perfeccionamiento de Personal Investigador Doctor, correspondientes al curso 2021-2022, en Investigación Específica.

Ikerketa Espezifikoko eskaera berrien ebaluazioa eta Selekzio Batzordeak helarazitako proposamena kontuan hartuta, eta aipatutako aginduan xedatutakoa betez, honako hau

Tomando en consideración la evaluación de las nuevas solicitudes en Investigación Específica y la propuesta elevada por la Comisión de selección, en cumplimiento de lo dispuesto en la citada Orden,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Eranskinean agertzen den pertsona bakarrari ikertzaile doktoreen doktoretza-ondoko hobekuntza-programarako laguntza berria ematea, eta dagokion ezarpen zentroa adieraztea. Era berean, kontratuak eta bidaiak finantzatzeko zentroak jasoko duen diru-kopurua ere ezartzen da.

Primero – Conceder las ayudas nuevas para el programa Posdoctoral de Perfeccionamiento de Personal Investigador, a la única persona beneficiaria que figura en el anexo indicando su centro de aplicación así como la cantidad total de la ayuda que recibirá el centro de aplicación para financiar los correspondientes contratos y viajes.

Bigarrena.– Dirulaguntza horien zenbatekoa, iraupena eta jasotzeko gainontzeko baldintzak 2021eko uztailaren 6ko Aginduak xedatutakoaren arabera erabakitzea.

Segundo – La cuantía, duración y demás condiciones para el disfrute de dichas ayudas son las que se deriven de lo dispuesto en la Orden de 6 de julio de 2021.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Ebazpen honek ez du amaitzen administrazio-bidea; beraz, bere aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute interesdunek, Hezkuntzako sailburuari zuzenduta. Horretarako epea hilabetekoa da, ebazpen hau www.euskadi.eus egoitza elektronikoaren iragarki-taulan argitaratu eta biharamunetik hasita.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrán las y los interesados interponer recurso de alzada ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica de www.euskadi.eus

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 10a.

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de diciembre de 2021.

Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea,

El Viceconsejero de Universidades e Investigación,

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

ERANSKINA
ANEXO
IKERKETA ESPEZIFIKOA
INVESTIGACIÓN ESPECÍFICA
ONURADUNA
BENEFICIARIOS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común