Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

36. zk., 2022ko otsailaren 18a, ostirala

N.º 36, viernes 18 de febrero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
855
855

EBAZPENA, 2022ko otsailaren 9koa, Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendariarena, zeinaren bitartez argitaratzen baitira 2021eko uztailaren 7ko Aginduaren babespean emandako dirulaguntzak, herritarrek horren berri izan dezaten.

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2022, de la Directora de Aprendizaje e Innovación Educativa, por la que se da publicidad a efectos de conocimiento general, a las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 7 de julio de 2021.

2021eko abuztuaren 23an, Euskal Herriko Agintaritzen Aldizkarian argitaratu zen 2021eko uztailaren 7ko Agindua, Hezkuntzako sailburuarena; horren bidez, itunpeko sareko ikastetxeei eta Euskal Autonomia Erkidegoan dauden unibertsitateaz kanpoko itunpeko ikastetxe pribatuekin estatutu- zein erregelamendu-harremanak dituzten erakundeei eta federazioei dei egiten zaie Sare_Hezkuntza Gelan izeneko hezkuntza-berrikuntzako proiektuan parte har dezaten 2021-2022 ikasturtean.

El 23 de agosto de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco la Orden de 7 de julio de 2021, del Consejero de Educación por la que se convocaban a los centros privados docentes y a las asociaciones y federaciones con relaciones estatutarias o reglamentarias con centros privados concertados de enseñanza no universitaria, para la participación en el proyecto de innovación educativa Sare_Hezkuntza Gelan en el curso 2021-2022.

Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendariak ebatzi zuen deialdia, eta interesdunei banan-banan jakinarazi zaie ebazpena; beraz, deialdi-aginduaren 13. artikuluaren arabera, argitaratu egin behar dira emandako laguntzak, herritarrek horren berri izan dezaten.

Habiendo dictado la Directora de Aprendizaje e Innovación Educativa la resolución de la convocatoria y habiéndose notificado individualmente dicha resolución a los interesados, procede llevar a cabo la publicación de las ayudas concedidas a efectos de general conocimiento, tal y como establece el artículo 13 de la citada Orden.

Horregatik, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra: Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara ematea, zabalkunde osoa izan dezan, Hezkuntzako sailburuaren 2021eko uztailaren 7ko Aginduaren bidez deitutako laguntzen onuradunen zerrenda (ikus eranskina). Agindu horren bidez, itunpeko sareko ikastetxeei eta Euskal Autonomia Erkidegoan dauden unibertsitateaz kanpoko itunpeko ikastetxe pribatuekin estatutu- zein erregelamendu-harremanak dituzten erakundeei eta federazioei dei egiten zaie Sare_Hezkuntza Gelan izeneko hezkuntza-berrikuntzako proiektuan parte har dezaten 2021-2022 ikasturtean (2021eko abuztuaren 23ko EHAA, 167. zk.).

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco, a efectos de general conocimiento, la relación de beneficiarios de las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 7 de julio de 2021, del Consejero de Educación por la que se convoca a los centros privados docentes y a las asociaciones y federaciones con relaciones estatutarias o reglamentarias con centros privados concertados de enseñanza no universitaria, para la participación en el proyecto de innovación educativa Sare_Hezkuntza Gelan en el curso 2021-2022 (BOPV n.º 167, de 23 de agosto de 2021), relacionados en el anexo adjunto.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko otsailaren 9a.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de febrero de 2022.

Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendaria,

La Directora de Aprendizaje e Innovación Educativa,

AMAIA AGIRRE PINEDO.

AMAIA AGIRRE PINEDO.

ERANSKINA
ANEXO
2021-2022KO SARE_HEZKUNTZA GELAN DEIALDIAN DIRULAGUNTZA JASOKO DUTEN ERAKUNDEAK
ENTIDADES SUBVENCIONADAS EN LA CONVOCATORIA SARE_HEZKUNTZA GELAN 2021-2022
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común