Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

35. zk., 2022ko otsailaren 17a, osteguna

N.º 35, jueves 17 de febrero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
825
825

EBAZPENA, 2022ko urtarrilaren 25ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita 2021eko ekitaldirako txanda-kontraturako laguntza-deialdian onuradun izan diren enpresen zerrenda.

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se da publicidad a la relación de empresas beneficiarias de la convocatoria de ayudas al contrato de relevo para el ejercicio 2021.

Dirulaguntza publikoak emateko, publikotasun-printzipioa bete beharra dago. Horrenbestez, 2021eko txanda-kontraturako laguntzen 8.6 artikuluan ezartzen denez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez argitaratuko da EHAAn deialdi honen babesean emandako laguntzen onuradun izan diren erakundeen zerrenda eta jasotako zenbatekoak.

A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad que ha de presidir la concesión de subvenciones públicas, la convocatoria para el ejercicio 2021 de ayudas al contrato de relevo en su artículo 8.6 establece que mediante Resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las empresas que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria y con expresión de las cuantías percibidas.

Hori dela eta, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Euskal Autonomia Erkidegoan txanda-kontraturako laguntza-deialdiaren babesean emandako dirulaguntzen onuradun izan diren entitateen zerrenda, espediente-zenbakia, enpresa onuradunaren izena eta emandako dirulaguntzaren zenbatekoa (ebazpen honen eranskina). Deialdi hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak onartu zuen 2021eko apirilaren 22ko bileran (2021eko maiatzaren 12ko EHAA, 92. zenbakia).

Primero.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las empresas beneficiarias de las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria de ayudas al contrato de relevo durante el ejercicio 2021, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión 22 de abril de 2021 (Publicada en el BOPV n.º 92 de 12 de mayo de 2021) con expresión de su número de expediente, denominación de la empresa beneficiaria y cuantía de la subvención concedida, según figura en el anexo de la presente Resolución.

Bigarrena.– Berariaz aipatzea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Europako Gizarte Funtsaren kofinantzaketa izan dela, Gazte Enplegurako 2014-2020 Programa Operatiboaren eta EAEko 2014-2020 EGIF Programa Operatiboaren esparruan.

Segundo.– Hacer constar expresamente la cofinanciación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y del Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, 2014-2020 o del Programa Operativo FSE-País Vasco 2014-2020.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urtarrilaren 25a.

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de enero de 2022.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común