Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

30. zk., 2022ko otsailaren 11, ostirala

N.º 30, viernes 11 de febrero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
712
712

EBAZPENA, 2022ko urtarrilaren 10ekoa, Teknologiako, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko sailburuordearena, zeinaren bidez argitaratzen baita Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2016ko abenduaren 9ko Aginduan (Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2018ko abenduaren 17ko Aginduaren bidez aldatua) aurreikusitako laguntzen 2021eko deialdiko erakunde onuradunen zerrenda. Lankidetza Ikerketa arlo estrategikoetan, Elkartek Programa.

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2022, de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital, por la que se hace pública la relación de entidades beneficiarias de la convocatoria 2021, de las ayudas previstas en la Orden de 9 de diciembre de 2016, de la Consejera de Desarrollo Economico e Infraestructuras, modificada por la Orden de 17 de diciembre de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regula el Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas, Programa Elkartek.

Dirulaguntza publikoak emateko orduan, ezinbestean bete behar da publikotasunaren printzipioa. Hori dela eta, arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko Elkartek laguntza-programa arautzen duen Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2016ko abenduaren 9ko Aginduaren (2018ko abenduaren 17ko Aginduaren bidez aldatua) 22. artikuluko 5. puntuan ezartzen du eskatzaile bakoitzari jakinaraziko zaiola laguntzak emateko ebazpena, eta, horrez gain, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dela erakunde adjudikaziodunen zerrenda.

Al objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad que ha de presidir la actividad subvencional, la Orden de 9 de diciembre de 2016, modificada por la Orden de 17 de diciembre de 2018 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regula el Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas, en el artículo 22 punto 5, establece que la resolución de concesión de ayudas deberá de notificarse de forma individualizada, sin perjuicio de la publicación que, de la relación de entidades adjudicatarias, ha de hacerse en el Boletín Oficial del País Vasco.

Industriako sailburuordearen 2021eko abenduaren 20ko Ebazpena (dirulaguntza ematekoa) jakinarazi ondoren, honako hau

Una vez notificada la Resolución de concesión de ayudas de 20 de diciembre de 2021 del Viceconsejero de Industria,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Argitaratzea 2016ko abenduaren 9ko Aginduan araututako laguntzen 2021eko deialdiko erakunde onuradunen zerrenda. Agindu hori Elkartek programa arautzen duen 2018ko abenduaren 17ko Aginduaren bidez aldatu zen, Industriako sailburuordeak, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko urriaren 15eko Aginduak ematen dizkion ahalmenak erabiliz, emandako ebazpenaren bidez, eranskinean ageri diren moduan.

Publicar la relación de las entidades beneficiarias de la convocatoria 2021 de las ayudas reguladas en la Orden de 9 de diciembre de 2016 modificada por la Orden de 17 de diciembre de 2018 por la que se regula el Programa Elkartek, en virtud de la Resolución dictada por el Viceconsejero de Industria, en el ejercicio de las facultades que le otorga la Orden de 15 de octubre de 2021 de la Consejera del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, según figuran en el anexo adjunto.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urtarrilaren 10a.

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de enero de 2022.

Teknologiako, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko sailburuordea,

La Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital,

ESTÍBALIZ HERNÁEZ LAVIÑA.

ESTÍBALIZ HERNÁEZ LAVIÑA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común