Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

22. zk., 2022ko otsailaren 1a, asteartea

N.º 22, martes 1 de febrero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
536
536

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 29koa, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariarena, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2020ko irailaren 23ko Aginduaren babesean emandako dirulaguntzen zerrenda argitaratzeko dena. Agindu horren bidez ardogintza-entitateen kanpo-sustapenerako 2020ko laguntza-deialdia egiten da, Lehiatu Ardoa programaren bidez.

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2021, del Director de Calidad e Industrias Alimentarias, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 23 de septiembre de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se procede a convocar ayudas a la promoción exterior de las empresas vinícolas, a través del «Programa Lehiatu Ardoa».

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

2020ko urriaren 28an argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (213. zk.) Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2020ko irailaren 23ko Agindua, zeinaren bidez egiten baita ardogintza-entitateen kanpo-sustapenerako 2020ko laguntza-deialdia, Lehiatu Ardoa programaren bidez.

Con fecha 28 de octubre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) número 213 la Orden de 23 de septiembre de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se procede a convocar ayudas a la promoción exterior de las empresas vinícolas, a través del «Programa Lehiatu Ardoa».

Aipatutako aginduaren hamaikagarren artikuluaren arabera, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak du dirulaguntzak ebazteko eskumena.

El Resuelvo Decimoprimero de la Orden mencionada establece que el competente para la resolución de las subvenciones es el Director de Calidad e Industrias Alimentarias.

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 8.1.c) artikuluaren arabera, emandako dirulaguntza eta laguntza publikoak argitaratu beharko dira, zenbatekoa, helburua edo xedea eta onuradunak adierazita.

El artículo 8.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, señala que se deberán hacer públicas «las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios».

Horregatik guztiagatik, eta Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntza-jarduerak izan behar duen publikotasun-printzipioa betetze aldera, honako hau

Por lo anteriormente señalado y al objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad que ha presidir la actividad subvencional del Gobierno Vasco,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2020ko irailaren 23ko Aginduaren babesean emandako dirulaguntzen zerrenda argitaratzea (ondoko eranskinean). Agindu horren bidez egiten da ardogintza-entitateen kanpo-sustapenerako 2020ko laguntza-deialdia, Lehiatu Ardoa programaren bidez.

Artículo único.– Publicar la relación de subvenciones concedidas amparo de la Orden de 23 de septiembre de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se procede a convocar ayudas a la promoción exterior de las empresas vinícolas, a través del «Programa Lehiatu Ardoa», según figura en el anexo adjunto.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 29a.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2021.

Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria,

El Director de Calidad e Industrias Alimentarias,

RAÚL PÉREZ IRACHETA.

RAÚL PÉREZ IRACHETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común