Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

19. zk., 2022ko urtarrilaren 28a, ostirala

N.º 19, viernes 28 de enero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
479
479

EBAZPENA, 2022ko urtarrilaren 12koa, Kulturako sailburuordearena, 2021. urtean Beste Bat-Berritzen arte biziak dinamizatzeko programarako 2021. urteko azken hiruhilekorako eta 2022. urteko lehen hiruhilekorako emandako laguntzen berri ematen duena.

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2022, del Viceconsejero de Cultura, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas, en el ejercicio 2021, al programa de dinamización de las artes vivas, Beste Bat-Berritzen, para el último trimestre de 2021 y el primero de 2022.

2021eko urriaren 27an argitaratu zen EHAAn Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko urriaren 19ko Agindua, Beste Bat-Berritzen arte biziak dinamizatzeko programarako 2021. urteko azken hiruhilekorako eta 2022. urteko lehen hiruhilekorako dirulaguntzak ematea arautu eta horietarako deialdia egiten duena.

Resultando que con fecha 27 de octubre de 2021 se publicó en el BOPV la Orden de 19 de octubre de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones al programa de dinamización de las artes vivas, Beste Bat-Berritzen, para el último trimestre de 2021 y el primero de 2022.

Agindu horren 10.4 artikuluak dioenez, Kulturako sailburuordeak hartutako ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Horrek ez du esan nahi onuradun gertatzen direnei banakako jakinarazpena egingo ez zaienik.

Resultando que de conformidad con el artículo 10.4 de la citada Orden la Resolución del Viceconsejero de Cultura será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, sin perjuicio de la notificación individualizada de la resolución de adjudicación a quienes resulten beneficiarias de las mismas.

Horiek horrela izanda, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitara ematea Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko urriaren 19ko Aginduaren babesean emandako dirulaguntzak eta horien guztien onuradunak. Zerrenda ebazpenari atxikitako eranskinean dago.

Primero.– Hacer pública, según figura en el anexo adjunto, la relación de las subvenciones y beneficiarios de la Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística de 19 de octubre de 2021.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea, jendeak horren berri izan dezan.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urtarrilaren 12a.

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de enero de 2022.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común