Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

3. zk., 2022ko urtarrilaren 5a, asteazkena

N.º 3, miércoles 5 de enero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
47
47

EBAZPENA, 2021eko azaroaren 19koa, Gizarte Zerbitzuen zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baitira esku-hartze sozialari buruzko jakintza kudeatzeko jardueretarako dirulaguntza izango duten jardueren zerrenda eta dirulaguntza ukatu zaien eskaeren zerrenda; laguntza-eskaerak Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2021eko apirilaren 13ko Aginduaren babespean aurkeztu dira.

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2021, de la Directora de Servicios Sociales, por la que se hace pública la relación de las actividades subvencionadas y de las solicitudes denegadas de las ayudas para actividades de gestión del conocimiento en la intervención social, presentadas al amparo de la Orden de 13 de abril de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

Agindu horretan egin da 2021eko deialdia, Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuan aurreikusita dagoena.

Esta Orden efectúa para el año 2021 la convocatoria prevista en el Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco.

Dekretu horren 15. artikuluan eta deialdia egiten duen aginduaren 19. artikuluan aurreikusitakoa betetzeko, Gizarte Zerbitzuen zuzendariari dagokio balorazio-batzordeak egindako proposamenak aztertzea, eta, horren ostean, dirulaguntzak emateko edo ukatzeko ebazpenak ematea eta EHAAn argitara daitezela agintzea.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 del citado Decreto y el artículo 19 de la Orden de convocatoria, corresponde a la Directora de Servicios Sociales del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, previo estudio de la propuesta elaborada por la Comisión de Valoración, resolver la concesión o denegación de las subvenciones y ordenar su publicación en el BOPV.

Ebazpena jakinarazi ondoren, EHAAn eman behar da argitara.

Una vez notificada la resolución, procede ahora su publicación en el BOPV.

Horrenbestez, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Argitara ematea, denek jakin dezaten, zer laguntza eman den (I. eranskina) eta zer eskaera ukatu den (II. eranskina), Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2021eko apirilaren 13ko Aginduaren bidez egindako deialdiko dirulaguntzei dagokienez, esku-hartze sozialari buruzko jakintza kudeatzeko jardueretarako dirulaguntzen lerroan. Agindu horretan egin da 2021eko deialdia, Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuan aurreikusita dagoena.

Artículo único.– Publicar para su general conocimiento, la relación de las ayudas concedidas (Anexo I) y de las solicitudes denegadas (Anexo II) correspondientes a las ayudas convocadas mediante la Orden de 13 de abril de 2021, de la Consejera de Igualdad, justicia y Políticas Sociales, en la línea subvencional para gestión del conocimiento en la intervención social. Esta Orden efectúa para el año 2021 la convocatoria prevista en el Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko azaroaren 19a.

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de noviembre de 2021.

Gizarte Zerbitzuen zuzendaria,

La Directora de Servicios Sociales,

MARÍA ANTONIA OLABARRIETA IBARRONDO.

MARÍA ANTONIA OLABARRIETA IBARRONDO.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común