Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

249. zk., 2021eko abenduaren 15a, asteazkena

N.º 249, miércoles 15 de diciembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
6222
6222

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 1ekoa, Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako zuzendariarena, zeinaren bidez unibertsitate-mailakoak ez diren ikastetxeetako guraso-elkarteen federazioentzako eta konfederazioentzako laguntzak ematen baitira.

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2021, de la Directora para la Diversidad e Inclusión Educativa, por la que se conceden ayudas destinadas a las federaciones y confederaciones de entidades asociativas de padres y madres de alumnos y alumnas, de enseñanza no universitaria.

Hezkuntzako sailburuaren 2021eko ekainaren 8ko Aginduak egindako deialdian ezarritakoari jarraituz, eta izapidetu diren espedienteak aztertu ondoren, hau

En base a la convocatoria realizada por Orden de 8 de junio de 2021, del Consejero de Educación y una vez examinados los expedientes tramitados

EBAZTEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Arlo edo lurralde-eremuak kontuan hartuz ebazpen honen I. eranskinean zehazten diren laguntzak ematea ikasleen guraso-elkarteen federazio eta konfederazioei, 2021. urtean egingo dituzten ekintzak finantzatzeko.

Artículo 1.– Conceder a las federaciones y confederaciones de entidades asociativas de madres y padres de alumnos y alumnas las ayudas que se relacionan en el anexo de la presente Resolución distribuidas por ámbitos o áreas territoriales, para financiar sus actividades durante 2021.

2. artikulua.– Laguntzen lehen ordainketa elkarte bakoitzari dagokion dirulaguntzaren % 75ekoa izango da. Ordainketa aldez aurretik egingo da eta, betiere, dirulaguntza onartu ondoren, deialdiaren aginduko 15.1) artikuluan jasotzen den bezala. Gainerako % 25a ordaintzeko, nahitaezkoa izango da «Egindako gastuaren justifikazioa» inprimaki normalizatua behar bezala beteta aurkeztea, bai eta ordura arte izandako gastuen faktura eta ordainagiriak ere. Agiri horiek aurkezteko epea 2021eko abenduaren 23an amaituko da, egun hori barne.

Artículo 2.– El abono de las ayudas se realizará mediante un primer pago anticipado del 75 % de la subvención concedida tras la aceptación de la misma de conformidad con lo establecido en el artículo 15.1) de la Orden de convocatoria. El segundo pago del 25 % restante se realizará tras la presentación del formulario normalizado «Justificación de gasto» debidamente cumplimentado y acompañado de facturas y recibos de los gastos habidos hasta la fecha. El plazo para presentar esta documentación finaliza el 23 de diciembre de 2021, inclusive.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal diote interesdunek Hezkuntzako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena elektronikoki jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la Viceconsejera de Educación, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente de su notificación electrónica.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 1a.

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de diciembre de 2021.

Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako zuzendaria,

La Directora para la Diversidad e Inclusión Educativa,

LUCÍA TORREALDAY BERRUECO.

LUCÍA TORREALDAY BERRUECO.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común