Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

246. zk., 2021eko abenduaren 10a, ostirala

N.º 246, viernes 10 de diciembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
6158
6158

EBAZPENA, 2021eko azaroaren 22koa, Kulturako sailburuordearena, ikus-entzunezkoen arloan produkzioaren aldeko dirulaguntzetarako deialdia egiten duen Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko maiatzaren 5eko Aginduaren babesean emandako dirulaguntzen zerrendaren berri ematen duena.

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2021, del Viceconsejero de Cultura, por la que se hace pública la relación de ayudas concedidas al amparo de la Orden de 5 de mayo de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se convoca la concesión de ayudas a la producción audiovisual.

AURREKO GERTAERAK
ANTECEDENTES

1.– 2021eko maiatzaren 21ean argitaratu zen EHAAn Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko maiatzaren 5eko Agindua, ikus-entzunezkoen produkzioa sustatzeko 2021. urteko dirulaguntzetarako deialdia egiten duena.

1.– Con fecha 21 de mayo de 2021 se publicó en el BOPV la Orden de 5 de mayo de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se convoca la concesión de ayudas a la producción audiovisual.

2.– Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.2 artikuluarekin bat etorriz –Euskadiko Ogasun Nagusiaren antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen du legegintzako dekretu horrek–, laguntzak emateari edo ukatzeari buruzko ebazpenak EHAAn argitaratu beharko dira, kasuan kasuko laguntzak arautzen dituzten arauek besterik esaten ez badute behintzat.

2.– De conformidad con el artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, que señala que se publicarán en el BOPV las resoluciones de concesión y sus modificaciones, salvo que las normas reguladoras de las ayudas y subvenciones correspondientes establezcan otra forma.

Horiek horrela izanda, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitara ematea Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko maiatzaren 5eko Aginduaren babesean onuradun suertatu direnen zerrenda eta emandako dirulaguntzak (I. eranskina), eta ukatu (II. eranskina) eta artxibatu diren eskabideak (III. eranskina).

Primero.– Hacer pública la relación de las ayudas y personas beneficiarias (Anexo I), junto con la relación de solicitudes denegadas (Anexo II) y las archivadas (Anexo III) referida a la Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística de 5 de mayo de 2021.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea, jendeak horren berri izan dezan.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko azaroaren 22a.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de noviembre de 2021.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común