Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

245. zk., 2021eko abenduaren 9a, osteguna

N.º 245, jueves 9 de diciembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
6145
6145

EBAZPENA, 2021eko azaroaren 25ekoa, Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita otsailaren 21eko 22/2012 Dekretuaren markoan –2021eko ekitaldiari dagokionez– emandako laguntza ekonomikoen onuradunen zerrenda. Dekretu horren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko itsasertzeko guneak garatzeko eta bultzatzeko laguntzak arautzen dira (Itsaspen Programa).

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2021, de la Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas, por la que se hace pública la relación de personas beneficiarias de las ayudas económicas concedidas durante el ejercicio 2021, en el marco del Decreto 22/2012, de 21 de febrero, por el que se regulan las ayudas a la promoción y desarrollo de las zonas litorales de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa Itsaspen).

Otsailaren 21eko 22/2012 Dekretuaren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko itsasertzeko guneak garatzeko eta bultzatzeko laguntzen erregimena arautzen da (Itsaspen Programa).

El Decreto 22/2012, de 21 de febrero, establece y regula el régimen de ayudas a la promoción y desarrollo de las zonas litorales de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa Itsaspen).

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko sailburuaren 2021eko otsailaren 10eko Aginduaren bitartez, 2021eko ekitaldiari dagokionez aipatutako laguntzetarako deialdia egiten da, eta laguntza-eskabideak aurkezteko epea irekitzen.

Mediante Orden de 10 de febrero de 2021, de la Consejera de Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, se convocaron para el ejercicio 2021 las citadas ayudas, abriendo el plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda.

Aipatutako dekretuaren 11.5 artikuluan ezartzen denez, laguntzen onuradun atera diren pertsonen zerrenda EHAAn argitaratuko da –publikotasunaren ondorioetarako–, hargatik eragotzi gabe laguntzak ebazten dituen ebazpena banan-banan jakinaraztea. Horrekin batera, emandako zenbatekoak ere adieraziko dira.

El artículo 11.5 del precitado Decreto establece que, sin perjuicio de la notificación individualizada de la Resolución a las personas interesadas, se publicará en el BOPV la relación de las personas que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo del Decreto, con indicación de las cuantías concedidas, a los efectos de publicidad.

Horregatik guztiagatik, hau

Por todo ello,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Otsailaren 21eko 22/2012 Dekretuaren markoan –2021eko ekitaldiari dagokionez– emandako laguntza ekonomikoen onuradunen zerrenda argitara ematea. Dekretu horren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko itsasertzeko guneak garatzeko eta bultzatzeko laguntzak arautzen dira (Itsaspen Programa).

Publicar la relación de personas beneficiarias de las ayudas económicas concedidas durante el ejercicio 2021 en el marco del Decreto 22/2012, de 21 de febrero, por el que se regulan las ayudas a la promoción y desarrollo de las zonas litorales de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa Itsaspen).

Vitoria-Gasteiz, 2021eko azaroaren 25a.

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de noviembre de 2021.

Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendaria,

La Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas,

JONE MIREN FERNÁNDEZ LANDA.

JONE MIREN FERNÁNDEZ LANDA.

ERANSKINA
ANEXO
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común