Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

201. zk., 2021eko urriaren 7a, osteguna

N.º 201, jueves 7 de octubre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
5144
5144

EBAZPENA, 2021eko irailaren 16koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren 2020ko urtarrilaren 17ko ebazpenaren arabera emandako dirulaguntzen zerrenda jendaurrean azaltzeko dena. Ebazpen horren bidez, 2020. urtean ibilgailu efizienteen eta alternatiboen aldeko inbertsioak sustatzeko laguntzen programaren (PAVEA) oinarri arautzaileak onartu, deitu eta argitaratu ziren.

RESOLUCIÓN, de 16 de septiembre de 2021, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Resolución de 17 de enero de 2020, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en vehículos eficientes y alternativos (PAVEA) – Año 2020.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

2020ko urtarrilaren 29ko datarekin, EHAAn, 19 zenbakian, 2020ko urtarrilaren 17ko Ebazpena argitaratu zen, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, 2020. urtean ibilgailu efizienteen eta alternatiboen aldeko inbertsioak sustatzeko laguntzen programaren (PAVEA) oinarri arautzaileak onartzen, deitzen eta argitaratzen duena.

Con fecha 29 de enero de 2020 se publicó en el BOPV n.º 19 la Resolución de 17 de enero de 2020, del Director General del EVE, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en vehículos eficientes y alternativos (PAVEA) – Año 2020.

Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.2 artikuluaren arabera, dirulaguntzak emateko ebazpenak eta horien aldaketak EHAAn argitaratu behar dira, laguntzak eta dirulaguntzak ezartzen dituzten arauek beste era batera egiteko esaten ez badute.

El artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, señala que se publicarán en el BOPV las resoluciones de concesión y sus modificaciones, salvo que las normas reguladoras de las ayudas y subvenciones correspondientes establezcan otra forma.

Goraxeago adierazitako guztiagatik eta Energiaren Euskal Erakundearen dirulaguntzari lotutako jardunak eskatzen duen publizitate printzipioa betetzeko xedez,

Por todo lo anteriormente señalado y al objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad que ha de presidir la actividad subvencional del EVE,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Emandako dirulaguntzen zerrenda argitaratzea, honekin batera doan eranskinean, 2020. urtean ibilgailu efizienteen eta alternatiboen aldeko inbertsioak sustatzeko laguntzen programaren (PAVEA) kontura.

Publicar la relación de subvenciones concedidas al amparo del programa de ayudas a inversiones en vehículos eficientes y alternativos (PAVEA) – Año 2020, según figura en el anexo adjunto.

Bilbao, 2021eko irailaren 16a.

En Bilbao, a 16 de septiembre de 2021.

Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusia,

El Director General del Ente Vasco de la Energía,

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común