Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

200. zk., 2021eko urriaren 6a, asteazkena

N.º 200, miércoles 6 de octubre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
5109
5109

EBAZPENA, 2021eko irailaren 15ekoa, Gazteriako zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren «Auzolandegiak» programako 2021eko plazen esleipenen zerrenda ezagutzera ematen duena.

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2021, de la Directora de Juventud, por la que se hace pública la adjudicación de plazas del programa «Auzolandegiak», de campos de voluntariado juvenil de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, del año 2021.

2021eko martxoaren 30ean argitara eman zen EHAAn Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2021eko martxoaren 18ko Agindua, 2021. urtean Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren «Auzolandegiak» programako plazak deitzeko dena.

Con fecha 30 de marzo de 2021 se publicó en el BOPV la Orden de 18 de marzo de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se convocan plazas del programa «Auzolandegiak», de Campos de Voluntariado Juvenil de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en 2021.

Gazteria Zuzendaritzak agindu horren 9. artikuluan ezarritakoa betez esleitu ditu «Auzolandegiak» programako plazak. Esleipenen berri pertsona interesdunei jakinarazi zaie.

La Dirección de Juventud ha adjudicado las plazas del programa «Auzolandegiak» cumpliendo lo establecido en el artículo 9 de la citada Orden. Las adjudicaciones han sido notificadas, en cada caso, a las personas interesadas.

Aginduaren 9. artikuluan bertan xedaturikoari jarraituz, «Auzolandegiak» programako plazen esleipenen zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

De conformidad, igualmente, con lo dispuesto en el artículo 9 de la citada Orden, la relación de adjudicaciones de plazas del programa «Auzolandegiak» será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, a los efectos de su general conocimiento.

Ondorioz, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Argitara ematea Euskal Erkidegoko Administrazioaren «Auzolandegiak» programako 2021eko plaza-esleipenen zerrenda, guztiek ezagut dezaten (ikus eranskina). «Auzolandegiak» programako plazen 2021eko deialdia Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2021eko martxoaren 18ko Aginduaren bidez arautu da (2021eko martxoaren 30eko EHAA, 64. zk.).

Hacer pública, a los efectos de general conocimiento, la relación, contenida en el anexo, de adjudicaciones de plazas del programa «Auzolandegiak», de campos de voluntariado juvenil de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en 2021. La convocatoria de las plazas del programa «Auzolandegiak» ha sido regulada por la Orden de 18 de marzo de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales (BOPV n.º 64 de 30 de marzo de 2021).

Vitoria-Gasteiz, 2021eko irailaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de septiembre de 2021.

Gazteriako zuzendaria,

La Directora de Juventud,

AGURTZANE LLANO CUADRADO.

AGURTZANE LLANO CUADRADO.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común