Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

197. zk., 2021eko urriaren 1a, ostirala

N.º 197, viernes 1 de octubre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
5033
5033

EBAZPENA, 2021eko irailaren 22koa, Osasuneko sailburuordearena; honen bitartez, GIB/hiesa, C hepatitisa, eta sexu transmisiozko infekzioak prebenitzea eta kontrolatzea xede duten eta Euskal Autonomia Erkidegoan jarduten duten ekimen sozialeko eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzako dirulaguntzak ematen dira.

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2021, del Viceconsejero de Salud, por la que se conceden ayudas dirigidas a las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro que desarrollen sus actividades en el País Vasco y que estén orientadas a la prevención y control del VIH/sida, hepatitis C y de las infecciones de transmisión sexual.

Osasuneko sailburuaren 2021eko maiatzaren 11ko Aginduak GIB/hiesa, C hepatitisa, eta sexu transmisiozko infekzioak prebenitzea eta kontrolatzea xede duten eta Euskal Autonomia Erkidegoan jarduten duten ekimen sozialeko eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzako laguntzetarako deia egin zuen. Agindu horren 13. artikuluak xedatu zuen laguntza horiek Osasuneko sailburuordearen ebazpen bidez emango zirela, horretarako izendatutako Balioeste Batzordeak egindako proposamena kontuan hartuta.

La Orden de 11 de mayo de 2021, de la Consejera de Salud, por la que se convocan ayudas económicas dirigidas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro que desarrollen sus actividades en el País Vasco y que estén orientadas a la prevención y control del VIH/sida, hepatitis C y de las infecciones de transmisión sexual, establece en el artículo 13 que dichas ayudas serán otorgadas por Resolución del Viceconsejero de Salud, a propuesta de la Comisión de Valoración nombrada al efecto.

Batzorde horrek bilera egin du 2021eko irailaren 17an, eta han egindako proposamena kontuan hartuta, hau

Reunida dicha comisión el 17 de septiembre de 2021 y en base a la propuesta realizada,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Taula honetan ageri diren elkarteei bertan ageri diren dirulaguntzak ematea:

Primero.– Conceder a las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro las siguientes ayudas:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Bigarrena.– Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraz, beronen aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Osasuneko sailburuari, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

Segundo.– Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Salud, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko irailaren 22a.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de septiembre de 2021.

Osasuneko sailburuordea,

El Viceconsejero de Salud,

JOSÉ LUIS QUINTAS DIEZ.

JOSÉ LUIS QUINTAS DÍEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común