Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

182. zk., 2021eko irailaren 13a, astelehena

N.º 182, lunes 13 de septiembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4713
4713

EBAZPENA, 2021eko uztailaren 30ekoa, Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2019ko urriaren 10eko Aginduaren bidez iragarritako laguntzen onuradunen eta ukatutako eskaeren zerrenda. Agindu horren bidez, minimis laguntzen araubidean ardogintza sektorean inbertsio proiektuetarako laguntzak jasotzeko deialdia egiten da.

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2021, del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, por la que se publica la relación de personas beneficiarias de las ayudas convocadas mediante Orden de 10 de octubre de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, de ayudas a proyectos de inversión en el sector vitivinícola, bajo el régimen de ayudas de minimis.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2019ko urriaren 10eko Aginduaren bidez, laguntza-programa bat ezarri zen 2019ko ekitaldian, ardogintza sektoreko inbertsio proiektuetarako, minimis laguntzen araubidearen pean.

Mediante Orden de 10 de octubre de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, se estableció un programa de ayudas en el ejercicio 2019, para proyectos de inversión en el sector vitivinícola, bajo el régimen de ayudas de minimis.

Aipatutako aginduaren bederatzigarren ebazpen-zatiaren 8. paragrafoak hau xedatzen du: «Laguntzei buruzko ebazpena banan-banan jakinarazi behar bada ere, Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzaren titularraren ebazpenaren bidez, nekazaritza arloan eskumena duen organoaren egoitza elektronikoan (www.euskadi.net) argitaratuko da agindu honen babespean esleitutako dirulaguntzak eskuratu dituztenen zerrenda, esleitutako zenbatekoak adierazita, publikotasunaren ondorioetarako.»

El párrafo 8 del resuelvo noveno de la precitada Orden, dispone «Sin perjuicio de la notificación individualizada de las Resoluciones de las ayudas a las personas interesadas, por Resolución de la persona titular de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y en la sede electrónica del órgano competente en materia de ganadería en www.euskadi.net la relación de las personas que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la presente Orden, con indicación de las cuantías concedidas, a los efectos de publicidad.»

Beraz, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariaren 2019ko abenduaren 30eko Ebazpenaren bidez onuradunei jakinarazi ondoren, eta Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2019ko urriaren 10eko aginduan aurreikusitakoaren arabera, hau.

Así, una vez notificadas a las personas beneficiarias mediante Resolución de 30 de diciembre de 2019 del Director de Calidad e Industrias Alimentarias, y de conformidad con lo previsto en la Orden de 10 de octubre de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Argitaratzea, jende orok jakin dezan, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2019ko urriaren 10eko Aginduaren bidez iragarritako laguntzen onuradunen zerrenda I. eranskinean eta ukatutako eskaeren zerrenda II. eranskinean. Agindu horren bidez, ardogintza sektorean inbertsio proiektuetarako laguntzak arautzen dira, minimis laguntzen araubidearen pean.

Publicar, para general conocimiento, la relación de personas beneficiarias en el Anexo I y las solicitudes denegadas en el Anexo II, de las ayudas convocadas mediante Orden de 10 de octubre de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, de ayudas a proyectos de inversión en el sector vitivinícola, bajo el régimen de ayudas de minimis.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de julio de 2021.

Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordea,

El Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria,

BITTOR OROZ IZAGIRRE.

BITTOR OROZ IZAGIRRE.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común