Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

179. zk., 2021eko irailaren 8a, asteazkena

N.º 179, miércoles 8 de septiembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
4672
4672

ERABAKIA, 2021eko uztailaren 1ekoa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurarena, Irakasle eta Ikertzaileen gehigarrizko ordainsari osagarrien urtebeteko deialdia, osagarriak esleitzeko ebaluazioa eskatzeko.

ACUERDO de 1 de julio de 2021, del Pleno del Consejo Social de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, de aprobación de la convocatoria anual para solicitar la evaluación a efectos de asignación de complementos retributivos adicionales del Personal Docente e Investigador.

María Pilar Elorrieta Santosek, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Kontseiluko idazkari nagusiak, honako hau

María Pilar Elorrieta Santos, Secretaria General del Consejo Social de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

ZIURTATZEN DU:
CERTIFICA:

Bi mila eta hogeita bateko uztailaren 1ean bilduta, Gizarte Kontseiluaren berrehun eta hamazazpigarren osoko bilkurak beherago aipatzen den erabakia hartu zuen aztergai zerrendako bederatzigarren puntuaz, zeinak honela baitzioen: Irakasle eta Ikertzaileen gehigarrizko ordainsari osagarrien urtebeteko deialdia, osagarriak esleitzeko ebaluazioa eskatzeko.

Que el Pleno del Consejo Social, en su sesión ducentésima decimoséptima celebrada el uno de julio de dos mil veintiuno, adoptó el acuerdo siguiente en relación con el punto noveno del Orden del Día. Convocatoria anual para solicitar la evaluación a efectos de asignación de complementos retributivos adicionales del Personal Docente e Investigador, cuya parte dispositiva dice.

Lehenengoa.– Erabaki honi erantsitako UPV/EHUko Irakasle-ikertzaileen Ordainsari Osagarri Gehigarrien urteko deialdia onartzea.

Primero.– Aprobar la Convocatoria anual de Complementos Retributivos Adicionales del Personal Docente e Investigador de la UPV/EHU que se anexa a este acuerdo.

Bigarrena.– Erabaki hau eta erantsitako deialdia Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Segundo.– Publicar este acuerdo y la Convocatoria anexa en el Boletín Oficial del País Vasco.

Errekurtsoak.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritakoa betez, jakinarazten da egintza honek administrazio bidea agortzen duela, Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 6.4 artikuluak jaso bezala. Errekurtsoa jar daiteke bi hilabeteko epean egintzaren auka, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioan argitaratzen denetik aurrera.

Instrucción de recursos.– En cumplimiento de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace saber que este acto agota la vía administrativa, según el artículo 6.4, Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. El acto podrá ser recurrido en el plazo de dos meses desde su publicación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Bilbao, 2021eko uztailaren 1a.

En Bilbao, a 1 de julio de 2021.

Kontseiluburua,

El Presidente,

JOSÉ AGUSTÍN EIZAGUIRRE AGOTE.

JOSÉ AGUSTÍN EIZAGUIRRE AGOTE.

Idazkari nagusia,

La Secretaria General,

MARÍA PILAR ELORRIETA SANTOS.

MARÍA PILAR ELORRIETA SANTOS.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común