Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

174. zk., 2021eko irailaren 1a, asteazkena

N.º 174, miércoles 1 de septiembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4616
4616

EBAZPENA, 2021eko uztailaren 14koa, Kulturako sailburuordearena, zeinaren bitartez jendaurrean jartzen baita Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko otsailaren 24ko Aginduaren babesean Arte Plastiko eta Bisualen arloan jarduerak sustatzeko eta garatzeko emandako dirulaguntzen zerrenda.

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2021, del Viceconsejero de Cultura, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas para el fomento y desarrollo de actividades en el área de las Artes Plásticas y Visuales, al amparo de la Orden de 24 de febrero de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

1.– 2021eko martxoaren 12an argitaratu zen EHAAn Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko otsailaren 24ko Agindua, Arte Plastiko eta Bisualen arloan jarduerak sustatzeko eta garatzeko dirulaguntzak emateko erregimena arautzen duena.

1.– Con fecha 12 de marzo de 2021 se publicó en el BOPV la Orden de 24 de febrero de 2021, del Consejero de Cultura y Lingüística, por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones para el fomento y desarrollo de actividades en el área de las Artes Plásticas y Visuales.

2.– 2021eko otsailaren 24ko Aginduaren 17. artikuluak jasotzen du, dirulaguntzen eskatzaileei ebazpenaren banakako jakinarazpena egiteaz gainera, Kulturako sailburuordearen ebazpenak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko direla, denek horren berri izan dezaten.

2.– El Artículo 17 de la Orden de 24 de febrero de 2021 establece que sin perjuicio de la notificación individualizada de la resolución a quienes hayan sido solicitantes de las subvenciones, las resoluciones de concesión de subvenciones serán publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco, a efectos de su general conocimiento,

Hori dela eta,

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitara ematea, Eranskinean azaltzen den moduan, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko otsailaren 24ko Aginduaren babesean emandako dirulaguntzen onuradunen zerrena eta esleitutako diru-kopurua.

Primero.– Hacer pública, según consta en el Anexo, la relación de las subvenciones y personas beneficiarias de la Orden de 24 de febrero de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu dadila agintzea, interesdun guztiek horren berri izan dezaten.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 14a.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de julio de 2021.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común