Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

174. zk., 2021eko irailaren 1a, asteazkena

N.º 174, miércoles 1 de septiembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4615
4615

AGINDUA, 2021eko uztailaren 14koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez argitaratzen baita arte plastikoak eta ikusizkoak sustatzeko 2021eko edizioko Gure Artea sarietako modalitate bakoitzean saritutako pertsonen zerrenda.

ORDEN de 14 de julio de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se hace pública la relación de personas galardonadas en los Premios Gure Artea para la promoción de las artes plásticas y visuales en su edición 2021.

2021eko apirilaren 6an argitaratu zen, EHAAn, Kultura eta Politika Linguistika sailburuaren 2021eko martxoaren 17ko Agindua, zeinaren bidez deialdia egin baitzen arte plastikoak eta ikusizkoak sustatzeko Gure Artea sarietarako.

Con fecha 6 de abril de 2021 se publicó en el BOPV la Orden de 17 de marzo de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se efectúa la convocatoria de los premios Gure Artea para la promoción de las artes plásticas y visuales en su edición 2021.

Martxoaren 17ko Aginduaren 7.3 artikuluak ezarri du modalitate bakoitzean saritutako pertsonen zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dela.

El artículo 7.3 de la mencionada Orden de 17 de marzo, establece que la relación de personas galardonadas en cada modalidad se publicará en el BOPV.

Horiek horrela, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Arte plastikoak eta ikusizkoak sustatzeko 2021eko edizioko Gure Artea sarietako modalitate bakoitzean saritutako pertsonen zerrenda jakinaraztea:

Primero.– Hacer pública la relación de personas galardonadas en las tres modalidades de los Premios Gure Artea para la promoción de las artes plásticas y visuales en su edición 2021:

– Ibilbide artistikoa aitortzeko saria: Darío Urzay Ibarra.

– Premio reconocimiento a la trayectoria artística: Darío Urzay Ibarra.

– Sorkuntza-lana aitortzeko saria: Damaris Pan Vega.

– Premio reconocimiento a la actividad creativa: Damaris Pan Vega.

– Ikusizko arteen arloan, agenteek egindako lana aitortzeko saria: Peio Aguirre Azcarate.

– Premio reconocimiento a la actividad a la actividad realizada por los diferentes agentes en el ámbito de las artes visuales: Peio Aguirre Azcarate.

Bigarrena.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea, guztiek horren berri izan dezaten.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Orden para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 14a.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de julio de 2021.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común