Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

161. zk., 2021eko abuztuaren 13a, ostirala

N.º 161, viernes 13 de agosto de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4428
4428

EBAZPENA, 2021eko uztailaren 15ekoa, Kulturako sailburuordearena, kultura-sorkuntza bultzatzeko emandako laguntzen berri ematen duena.

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2021, del Viceconsejero de Cultura, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas a la creación cultural.

2021eko martxoaren 2an, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko otsailaren 17ko Agindua argitaratu zen EHAAn. Agindu horren bidez, 2021. urtean cultura-sorkuntza bultzatzeko dirulaguntzak emateko arauak ezarri dira, eta horretarako deialdia egin.

El día 2 de marzo de 2021 se publicó en el BOPV la Orden de 17 de febrero de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca el régimen de concesión de subvenciones, durante el ejercicio 2021, a la creación cultural.

Aginduaren 11.1 artikuluak dioenez, Kulturako sailburuordeak emandako ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, onuradun gertatzen direnei jakinarazpen indibidualizatua egingo bazaie ere.

Resultando que de conformidad con el artículo 11.1 de la citada orden la Resolución del Viceconsejero de Cultura será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, sin perjuicio de la notificación individualizada de la resolución de adjudicación a quienes resulten beneficiarias de las mismas.

Horiek horrela izanda, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko otsailaren 17ko Aginduaren babesean emandako dirulaguntza guztiak eta horien guztien onuradunak argitara ematea. Zerrenda ebazpenari atxikitako eranskinean dago.

Primero.-. Hacer pública, según figura en el Anexo adjunto, la relación de las subvenciones y beneficiarios de la Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística de 17 de febrero de 2021.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea, jendeak horren berri izan dezan.

Segundo.- Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de julio de 2021.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANdoni iturbe amorebieta.

andoni iturbe amorebieta.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común