Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

130. zk., 2021eko uztailaren 2a, ostirala

N.º 130, viernes 2 de julio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
3790
3790

EBAZPENA, 2021eko ekainaren 17koa, Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2020ko apirilaren 8ko Aginduaren bidez deitutako laguntzen onuradunen zerrenda. Agindu horren bidez, nekazaritza-, elikagai- eta arrantza-sektoreei ekoizpen- eta merkataritza-jarduerari eusteko aldi baterako laguntzak emateko oinarriak onartzen dira, eta laguntzetarako deialdia egiten da. Laguntza horiek, hain zuzen ere, COVID-19ak eragindako alarmaren ondoriozko denbora-esparruari lotuta daude.

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2021, del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, por la que se publica la relación de personas beneficiarias de las ayudas convocadas mediante la Orden de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases y se convoca un régimen temporal de ayudas a los sectores agrario, alimentario y pesquero, para el mantenimiento de la actividad productiva y comercial, acogidas al marco temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el COVID-19.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2020ko apirilaren 8ko Aginduaren bidez, nekazaritza-, elikagai- eta arrantza-sektoreei ekoizpen- eta merkataritza-jarduerari eusteko aldi baterako laguntzak emateko oinarriak onartu eta laguntzetarako deialdia egiten da. Laguntza horiek COVID-19-ak eragindako alarmaren ondoriozko denbora-esparruari lotuta daude, eta itzuli beharrik gabeko laguntza bat ezartzen da, izozteko edo aldi baterako soberako produktuak kontserbatzeko antzeko beste teknikaren bat emateko.

Mediante Orden de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases y se convoca un régimen temporal de ayudas a los sectores agrario, alimentario y pesquero, para el mantenimiento de la actividad productiva y comercial, acogidas al marco temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el COVID-19, se establece una ayuda a fondo perdido destinada a la congelación u otra técnica similar de conservación de producto temporalmente excedentario.

Aipatutako aginduaren hamargarren oinarriaren 6. paragrafoak hau xedatzen du: «Laguntzei buruzko ebazpena banan-banan jakinaraziko da, eta, gainera, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara emango da, Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearen ebazpen baten bidez, emandako dirulaguntzen eta laguntza jasoko duten pertsonen zerrenda, bai eta diruz lagundutako proiektuak eta horiei dagozkien zenbatekoak ere, herritarrak jakinaren gainean egon daitezen».

El párrafo 6 de la Base 10 de la precitada Orden, dispone «Sin perjuicio de la notificación individualizada de la resolución de las ayudas, por resolución del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las subvenciones concedidas con indicación de las personas que hayan resultado beneficiarias de las ayudas, de los proyectos subvencionados y de las cuantías de estas, a los únicos efectos de publicidad».

Hala, ebazpenak onuradunei jakinarazi ondoren, eta Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2020ko apirilaren 8ko Aginduan aurreikusitakoarekin bat etorriz, hau

Así, una vez notificadas las resoluciones a las personas beneficiarias, y de conformidad con lo previsto en la Orden de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Argitara ematea, jende guztiak jakin dezan, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2020ko apirilaren 8ko Aginduaren bidez deitutako laguntzen onuradunen zerrenda. Agindu horren bidez, nekazaritza-, elikagai- eta arrantza-sektoreei ekoizpen- eta merkataritza-jarduerari eusteko laguntzak emateko oinarriak onartzen dira, eta aldi baterako araubide baterako deialdia egiten da. Laguntza horiek, hain zuzen ere, COVID-19-ak eragindako alarmaren ondoriozko laguntzen denbora-esparruari lotuta daude.

Publicar, para general conocimiento, la relación de personas beneficiarias de las ayudas convocadas mediante Orden de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases y se convoca un régimen temporal de ayudas a los sectores agrario, alimentario y pesquero, para el mantenimiento de la actividad productiva y comercial, acogidas al marco temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el COVID-19.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 17a.

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de junio de 2021.

Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordea,

El Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria,

BITTOR OROZ IZAGIRRE.

BITTOR OROZ IZAGIRRE.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común