Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

108. zk., 2021eko ekainaren 3a, osteguna

N.º 108, jueves 3 de junio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
3193
3193

EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 7koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita laneratzeko enpresak sortzeko eta mantentzeko laguntzak arautzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuaren 2009ko maiatzaren 4ko Aginduan aurreikusitako laguntzen 2020ko onuradunen zerrenda.

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2021, de la Directora de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se hace pública la relación de entidades beneficiarias de las ayudas concedidas en el ejercicio 2020 al amparo de la Orden de 4 de mayo de 2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regulan las ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción.

Dirulaguntza publikoak emateko jarraitu beharreko publikotasun-printzipioa betetzeko, laneratzeko enpresak sortzeko eta mantentzeko laguntzak arautzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuaren 2009ko maiatzaren 4ko Aginduaren 21.5 artikuluan ezartzen du Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dela xedapen horren babesean eman diren laguntzen erakunde onuradunen zerrenda, eta jasoko dituzten zenbatekoak adieraziko dira.

A los efectos de dar cumplimento al principio de publicidad que ha de presidir la concesión de subvenciones públicas, la Orden de 4 de mayo de 2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regulan las ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción, establece en su 21.5 que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco una relación de las entidades que hayan resultado beneficiaras de las ayudas concedidas al amparo de la citada disposición con expresión de las cuantías recibidas.

Ondorioz, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Laneratzeko enpresak sortzeko eta mantentzeko laguntzak arautzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuaren 2009ko maiatzaren 4ko Aginduaren babesean 2020an emandako dirulaguntzen onuradunen zerrenda argitaratzea (ikus eranskina).

Publicar la relación de entidades beneficiarias de las subvenciones concedidas en el año 2020 al amparo de la Orden de 4 de mayo de 2009 para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción, según figura en el anexo de la presente Resolución.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko maiatzaren 7a.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de mayo de 2021.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común