Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

99. zk., 2021eko maiatzaren 21a, ostirala

N.º 99, viernes 21 de mayo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
2925
2925

EBAZPENA, 2021eko apirilaren 19koa, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearena, zeinaren bidez argitaratzen baita Hezkuntzako sailburuaren 2020ko abenduaren 15eko Aginduaren bidez deitutako laguntzen onuradunen zerrenda; agindu horren bidez, 2021eko lehen seihilekoan kongresu eta bilera zientifikoak antolatzeko laguntzak emateko deialdia egin zen.

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2021, del Viceconsejero de Universidades e Investigación, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de las ayudas relativas a la Orden de 15 de diciembre de 2020, del Consejero de Educación, por la que se convocan ayudas para la organización de congresos y reuniones de carácter científico a celebrar en el primer semestre de 2021.

Aipatutako aginduaren 12.6 artikuluak ezartzen duenez, aurrekontu-ekitaldiaren amaieran, organismo onuradunen zerrenda eta emandako laguntzak argitaratuko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

El artículo 12.6 de la Orden de convocatoria, establece que al final del ejercicio presupuestario, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de organismos beneficiarios y las ayudas recibidas.

Horren ondorioz, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Kongresu eta bilera zientifikoak antolatzeko laguntza-deialdiaren onuradunen zerrenda argitaratzea eta laguntzen zenbatekoa zehaztea (ikus eranskina), bat etorriz Hezkuntzako sailburuaren 2020ko abenduaren 15eko Aginduarekin, zeinak 2021eko lehen seihilekoan kongresu eta bilera zientifikoak antolatzeko laguntzak emateko deialdia egin baitzuen.

Primero.– Publicar la relación de beneficiarios de la convocatoria de ayudas para la realización de congresos y reuniones de carácter científico, con indicación de las cuantías concedidas al amparo de la Orden de 15 de diciembre de 2020, del Consejero de Educación, por la que se convocan ayudas para la organización de congresos y reuniones de carácter científico a celebrar en el primer semestre de 2021, relacionado en el anexo adjunto.

Bigarrena.– Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Segundo.– Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el BOPV.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko apirilaren 19a.

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de abril de 2021.

Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea,

El Viceconsejero de Universidades e Investigación,

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común