Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

92. zk., 2021eko maiatzaren 12a, asteazkena

N.º 92, miércoles 12 de mayo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
2687
2687

EBAZPENA, 2021eko apirilaren 12koa, Osasuneko sailburuordearena, zeinaren bitartez laguntzak ematen baitira haurren minbiziaren ikerketa-proiektuentzat. «Haurren minbiziaren inguruko ikerkuntzari laguntzeko plataforma» modalitatea.

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2021, del Viceconsejero de Salud, por la que se conceden las ayudas a proyectos de investigación en cáncer infantil. Modalidad «Plataforma de apoyo a la investigación en cáncer infantil».

2020ko urriaren 6ko Aginduaren bidez, Osasuneko sailburuak, haurren minbiziaren ikerketa-proiektuetarako laguntzen deialdia onesten du, eta hala dator argitaratuta 2020ko urriaren 19ko EHAAn (205. zk.).

Por Orden de 6 de octubre de 2020, la Consejera de Salud aprueba la convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en cáncer infantil, publicada en el BOPV n.º 205, de 19 de octubre de 2020.

Ebazpen horren 11. artikuluan zehazten denez, Osasuneko sailburuordeak esleituko ditu laguntza horiek, EHAAn argitaratuko den ebazpen baten bidez, Balorazio Batzordeak proposatuta.

El artículo 11 de dicha Resolución establece que las Ayudas serán otorgadas por el Viceconsejero de Salud, a propuesta de la Comisión de valoración, mediante Resolución que será publicada en el BOPV.

Aurkeztu diren eskabideak ikusita eta Balorazio Batzordearen proposamena aztertu ondoren, eta harekin bat eginez, hau

Conocidas las solicitudes presentadas, analizada la propuesta de la Comisión de Valoración y de conformidad con la misma

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Eranskinean adierazitako ikerkuntzari laguntzeko plataforma finantzatzea.

Primero.– Financiar la plataforma de apoyo a la investigación que se indica en el Anexo.

Bigarena.– Ebazpen honen aurka, oinarri arautzaileen 11.4 artikuluaren arabera, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango dute entitate eskatzaile interesdunek.

Segundo.– Contra la presente Resolución, de acuerdo al artículo 11.4 de las bases reguladoras, podrán las entidades solicitantes interesadas interponer recurso de alzada.

Barakaldo, 2021eko apirilaren 12a.

En Barakaldo, a 12 de abril de 2021.

Osasuneko sailburuordea,

El Viceconsejero de Salud,

JOSÉ LUIS QUINTAS DIEZ.

JOSÉ LUIS QUINTAS DIEZ.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común