Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

91. zk., 2021eko maiatzaren 11, asteartea

N.º 91, martes 11 de mayo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
2644
2644

EBAZPENA, 2021eko apirilaren 16koa, Osasuneko sailburuordearena, Osasuneko sailburuaren 2020ko ekainaren 2ko Aginduaren babesean emandako dirulaguntzen zerrenda argitara ematen duena; agindu horren bidez laguntza ekonomikoen deialdia egin zen talde teknikoak sortu eta mantentzeko, adikzioen prebentzio komunitarioko programak garatzeko eta arrisku eta kalteak prebenitu eta murrizteko proiektuak egiteko, bai eta jarduera-esparru horietan ohitura osasungarriak sustatzeko ere, 2020ko ekitaldian.

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2021, del Viceconsejero de Salud, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas para la creación y el mantenimiento de equipos técnicos, para el desarrollo de proyectos de prevención comunitaria de las adicciones, y para la realización de proyectos de prevención y reducción de riesgos y daños, así como de promoción de conductas saludables en estos ámbitos de actuación en el ejercicio 2020, al amparo de la Orden de 2 de junio de 2020, de la Consejera de Salud.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

1.– 2020ko ekainaren 15ean argitaratu zen 2020ko ekainaren 2ko Agindua, Osasuneko sailburuarena; horren bidez, laguntza ekonomikoen deialdia egin zen talde teknikoak sortu eta mantentzeko, adikzioen prebentzio komunitarioko programak garatzeko eta arrisku eta kalteak prebenitu eta murrizteko proiektuak egiteko, bai eta jarduera-esparru horietan ohitura osasungarriak sustatzeko ere, 2020ko ekitaldian.

1.– Con fecha 15 de junio de 2020 se publicó en el BOPV la Orden de 2 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se convocan ayudas económicas para la creación y el mantenimiento de equipos técnicos, para el desarrollo de programas de prevención comunitaria de las adicciones y para la realización de proyectos de prevención y reducción de riesgos y daños, así como de promoción de conductas saludables en estos ámbitos de actuación en el ejercicio 2020.

2.– 2020ko ekainaren 2ko Aginduaren 9.7 artikuluan ezarritakoari jarraituz, publizitate-printzipioa betetzeko, eta ebazpenak berariaz banan-banan jakinarazi behar direla ahaztu gabe, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, Osasuneko sailburuordearen ebazpen bidez, xedapen honen babesean emandako dirulaguntzen onuradunak diren erakundeen zerrenda.

2.– El artículo 9.7 de la Orden de 2 de junio de 2020, señala que, sin perjuicio de la notificación expresa e individualizada de las resoluciones, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante Resolución del Viceconsejero de Salud, la relación de las entidades que hayan resultado beneficiarias de las subvenciones concedidas al amparo de la presente disposición.

Ondorioz, hauxe,

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Osasuneko sailburuaren 2020ko ekainaren 2ko Aginduaren II. kapituluaren babesean emandako dirulaguntza guztiak eta horien onuradunak argitara ematea. Datu horiek ebazpen honetako I. eranskinean daude jasota.

Primero.– Hacer pública, según consta en el Anexo I de esta resolución, la relación de las subvenciones y entidades locales beneficiarias referidas al Capítulo II de la Orden de la Consejera de Salud de 2 de junio de 2020.

Bigarrena.– Osasuneko sailburuaren 2020ko ekainaren 2ko Aginduaren III. kapituluaren babesean emandako dirulaguntza guztiak, horien onuradunak diren erakundeak eta ezetsitako eskabideak argitara ematea. Datu horiek ebazpen honetako II. eranskinean daude jasota.

Segundo.– Hacer pública, según consta en el Anexo II de esta resolución, la relación de las subvenciones y entidades locales beneficiarias junto con la relación de solicitudes denegadas referidas al Capítulo III de la Orden de la Consejera de Salud de 2 de junio de 2020.

Hirugarrena.– Osasuneko sailburuaren 2020ko ekainaren 2ko Aginduaren IV. kapituluaren babesean emandako dirulaguntza guztiak, horien onuradunak diren erakundeak eta ezetsitako eskabideak argitara ematea. Datu horiek ebazpen honetako III. eranskinean daude jasota.

Tercero.– Hacer pública, según consta en el Anexo III de esta resolución, la relación de las subvenciones y entidades beneficiarias junto con la relación de solicitudes denegadas referidas al Capítulo IV de la Orden de la Consejera de Salud de 2 de junio de 2020.

Laugarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea, jendeak horren berri izan dezan.

Cuarto.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko apirilaren 16a.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de abril de 2021.

Osasuneko sailburuordea,

El Viceconsejero de Salud,

JOSÉ LUIS QUINTAS DIEZ.

JOSÉ LUIS QUINTAS DIEZ.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común